Nyheter

Mange vil gå grønn linje ved naturbruk på Gibostad videregående skole, men er ikke sikret skoleplass.

Troms Bondelag ved arbeidsutvalget, inviterte fylkesråd Willy Ørnebakk, fylkesråd for utdanning Roar Sollied og fylkesråd for næring Sigrid Ina Simonsen til et møte i Tromsø 30.mai. Bakgrunnen var bekymring for at alle som har søkt naturbruk, grønn linje ikke får mulighet til å få sin ønska utdannelse.

Våre samarbeidspartnere