Av fylkesrådene var det Roar Sollied som møtte, de øvrige fylkesrådene var forhindret for å møte, Gunnar Davidsen møtte for Simonsen.. Troms Bondelag inviterte også med seg Troms Bonde- og Småbrukarlag.

Saken er at det i år er rekordstor søknad til naturbruk vg1 på Gibostad videregående skole. Dette er svært gledelig, men det viser seg at grønn og blå linje konkurrerer med hverandre for å få plass første året. Dette kan medføre,forutsatt at elevene stiller likt, at vi til neste år kan få for få eller ingen elever til grønn linje. Det utdannes allerede for få agronomer i Troms, sier fylkesleder Svein Olav Thomassen. Vi har jobbet i mange år for å rekruttere til skolen,per nå er det nok søkere til grønn linje til å dekke to klasser. Det aller beste for landbruksnæringa i Troms hadde vært å åpnet for at alle elvene fikk et tilbud, sier Thomassen.

Fylkesråd Roar Sollied garanterte for at agronom utdanningen skal bestå, uavhengig av årets inntak. Sollied skulle følge ekstra  med årets inntak og iverksette tiltak til neste års opptak til grønn linje om nødvendig.