Mange vil gå grønn linje ved naturbruk på Gibostad videregående skole, men er ikke sikret skoleplass.

Av Unni Hellebø Andreassen,
  • Tips en venn om denne siden

Troms Bondelag ved arbeidsutvalget, inviterte fylkesråd Willy Ørnebakk, fylkesråd for utdanning Roar Sollied og fylkesråd for næring Sigrid Ina Simonsen til et møte i Tromsø 30.mai. Bakgrunnen var bekymring for at alle som har søkt naturbruk, grønn linje ikke får mulighet til å få sin ønska utdannelse.

Av fylkesrådene var det Roar Sollied som møtte, de øvrige fylkesrådene var forhindret for å møte, Gunnar Davidsen møtte for Simonsen.. Troms Bondelag inviterte også med seg Troms Bonde- og Småbrukarlag.

Saken er at det i år er rekordstor søknad til naturbruk vg1 på Gibostad videregående skole. Dette er svært gledelig, men det viser seg at grønn og blå linje konkurrerer med hverandre for å få plass første året. Dette kan medføre,forutsatt at elevene stiller likt, at vi til neste år kan få for få eller ingen elever til grønn linje. Det utdannes allerede for få agronomer i Troms, sier fylkesleder Svein Olav Thomassen. Vi har jobbet i mange år for å rekruttere til skolen,per nå er det nok søkere til grønn linje til å dekke to klasser. Det aller beste for landbruksnæringa i Troms hadde vært å åpnet for at alle elvene fikk et tilbud, sier Thomassen.

Fylkesråd Roar Sollied garanterte for at agronom utdanningen skal bestå, uavhengig av årets inntak. Sollied skulle følge ekstra  med årets inntak og iverksette tiltak til neste års opptak til grønn linje om nødvendig.

Årsmøte i Troms Bondelag

Onsdag ble årsmøtet i Troms Bondelag gjennomført - via Skype. I disse tider var dette et nødvendig tiltak, men vi håper at vi i fremtiden kan treffes til et tradisjonelt møte.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Beitende grågås

NIBIO til krig mot grågåsa

Grågåsa har skapt store problemer for bønder på øyene i Sør-Troms, men nå skal unikt prosjekt i regi av NIBIO redde avlingene.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag inviterer til seniorkurs for bønder. Kurset er tilpasset bønder i alderen 50+ som om en tid eller ganske snart skal overdra gården til neste generasjon, selge denne eller avvikle gårdsdriften og fortsette å forvalte gården.

Seniorkurs for bønder

Troms Bondelag arrangerer Seniorkurs for bønder 1.april, kl. 1000-1700, Bardufosstun, Målselv

Diskusjon rundt bordet i Nordreisa

Årets regionmøter er i gang

Regionmøtene arrangeres i Nordreisa, Balsfjord, Bardu og i Tjeldsund. Første runde ble avhold i Nordreisa og der ble både jordbruksforhandlinger, kvoteleie og andre tema diskutert.

Regionmøter

I dag starter Troms Bondelag sin regionmøterunde, vi håper å se mange medlemmer fra nord til sør i Troms.

Våre samarbeidspartnere