Nyheter

Fare for flom!

Til tross for noe nedgradering av flomfare, er det fortsatt stor fare for vårflom i Troms og Finnmark. Troms Bondelag har sterkt i minne flommen som var i indre Troms i 2012 og håper vi ikke må oppleve det igjen.

Våre samarbeidspartnere