Nyheter

Geit i fokus i Lyngen

Da det i 2016 ble tatt en avgjørelse om generasjonsskifte på Russelv, startet ingeniøren Elise på agronomutdanning på Gibostad. Hun angrer ikke på valget og stortrives med sin nye arbeidshverdag.

Ledermøte Troms Bondelag

Troms Bondelag arrangerte i dag 24. november digitalt ledermøte med flere ulike temaer på agendaen. Styret er klar på at de gjerne skulle gjerne ha gjennomført et fysisk møte sammen med alle lokallagene, men håper at også et digitalt møte kan være nyttig.

Landbrukskommunen Balsfjord er bekymret for fremtiden

Bondelaget, har sammen med andre utvalgte aktører, mottatt en uttalelse fra ordfører og kommunestyret i Balsfjord kommune. Høyt trykk på salg av melkekvoter og mange båsfjøs er bakgrunnen for bekymringen.

Våre samarbeidspartnere