Nyheter

Bjørn i beiteområdene i Bardu

Det er dokumentert en sau tapt til bjørn i området, og melding om et annet funn. Bøndene i området håper nå på raskt og effektivt uttak, eller flytting av bjørnen.

OVERVINTRINGSSKADE OG AVLINGSSVIKT

Troms og Finnmark Bondelag har fått mange henvendelser om overvintringsskader på eng. Mange plasser kom snøen før bakkefrost, snøen kom rikelig i vinter og har mange plasser ligget lenge i år. Dette kan stedvis ha ført til overvintringsskade.

Våre samarbeidspartnere