Nyheter

Arktisk Landbruk - løsninga for fremtida

Frostkald vinter og lange lyse sommernettene gir spesielle vekstforhold, og kjennetegner det Arktisk Landbruket. Les sak i Nationen i dag.

Arbeidet med sammenslåing av Troms Bondelag og Finnmark Bondelag har startet.

22.april hadde de nedsatte arbeidsgruppene, som skal jobbe frem mot et felles Bondelag i Troms og Finnmark, sitt første møte via skype.

Jordbruket har startet konsultasjoner med staten

Det har vært dialog med staten om muligheten for å gjennomføre forenklede forhandlinger i den uoversiktlige situasjonen vi befinner oss i denne våren.

Rein på innmark

Vinterens store mengder med snø og isdekke har skapt en vanskelig fôr-situasjon for reinsdyra i fylket. Dette har medført en betydelig større utfordring for gårdbrukere med rein på innmark.

Våre samarbeidspartnere