Praktisk gårdsarbeid (avløserkurs)

  • Tips en venn om denne siden

Dette er et opplegg for ungdomsskolen som er utviklet av Norske Landbrukstjenester og Studieforbundet næring og samfunn (SNS) Nordenfjeldske.

"Praktisk gårdsarbeid" kan gjennomføres som del av fag i ungdomsskolen, f.eks i fagene Utdanningsvalg (fag for alle) og Arbeidslivsfag (valgfag) eller som kveldskurs for ungdomsskoleelever. Opplegget er utprøvd i flere skoler med gode tilbakemeldinger. Det finnes også erfaringer at antall elever som søker naturbruk i videregående skole har økt etter at man har gjennomført "Praktisk gårdsarbeid" i ungdomsskolen.

Mål med kurset er å gi deltakerne en innføring i praktisk gårdsarbeid og innsikt i hvilke muligheter en landbruksutdanning kan gi. I opplegget ingår 20 timer teori og 20 timer praksis.

Gjennomføring med godkjent teori og praksis tilsvarer "Avløserkurs" for nybegynnere" og gir mulighet til å søke jobb som landbruksavløser.

For spørsmål om "Praktisk gårdsarbeid" kontakt Tove Berre, telefon 90 84 63 53 tove.berre@naeringogsamfunn.no

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere