Økt dieselavgift rammer hardt

  • Tips en venn om denne siden

Avgifta for farget diesel økes med 81 øre fra nyttår. Det rammer både bønder og skogsentreprenører hardt. For Myrslo skogavvirkning AS i Steinkjer utgjør økninga over 90.000 kroner i året.

Trond Myrslo i Myrslo skogavvirkning AS fatter ikke hva avgiftsøkninga på anleggsdiesel skal være godt for. (Foto: Myrslo)

- Det er et spørsmål hvor lenge vi kan holde på. Det er flere entreprenører som teller på knappene, sier daglig leder Trond Myrslo.

Han sier et maginene er presset fra før, og at det er svært vanskelig å øke prisen til kundene. Tømmerstokken har sin pris, og skogeieren vil ikke betale mer om entreprenørene får økte kostnader. Da lar han heller være å hogge.

Går på bunnlinja

Myrslo skogavvirkning AS har to hogstmaskiner, to lassbærere og en kombimaskin. Selskapet har fem fast ansatte, og omsetter for 7,5 millioner kroner i året.

- Avgiftsøkningen går rett på bunnlinja, og kommer på toppen av alt. Jeg skjønner ikke hva økninga skal være godt for, sier Myrslo.

Hans bransje sliter fra før med lave marginer og ikke minst rekruttering. Særlig er konkurransen stor med øvrig anleggsbransje. Der er marginene større og lønningene bedre.

- Vi måtte sette opp lønningene for å være mer attraktiv, sier Myrslo.

Budsjettforlik

Høyre, Frp, Venstre og KrF ble i budsjettforliket enige om å øke mineraloljeavgifta med 53,9 øre pr liter. I tillegg økes CO2-avgifta med 27 øre, slik at samlet økning blir 80,9 øre. Begrunnelsen var ønsket om å fase ut fyringsolje, men økninga rammer også anleggsdiesel til traktorer, skogsmaskiner og anleggsmaskiner.

Trond Myrslo sier at hans firma nå må fokusere enda mer på å være effektive og prøve å spare. Det blir også slutt på å gjøre ekstraarbeid ut over det som er avtalt med skogeierne.

Akkurat nå er Myrslo og hans arbeidslag i gang med å ta unna vindfall etter "Hilde" og "Ivar". For å berge vindfall etter slike stormer, er det viktig å ha maskiner å sette inn. Om flere skogsentreprenører gir seg, kan det bli vanskelig å ha nok kapasitet om nye stormer legger ned skog, påpeker han.

Bondelaget reagerer

- For en traktor utgjør avgiftsøkninga en merutgift på 5-10 kroner pr time, sier Asbjørn Helland.Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag reagerer også kraftig på avgiftshoppet.

- Det er totalt uforståelig i forhold til å styrke bedriftenes stilling i Norge. Regjeringen vil lette beskatningen på privatforbruk, men går i helt motsatt retning overfor bedriftene, sier han.

For landbruket utgjør avgiftsøkningen mellom 5 og 10 kroner timen for bruk av traktor. Det er dermed snakk om en betydning merkostnad, som må forsøkes kompensert gjennom jordbruksoppgjøret.

- Avgiftsøkninga viser at det ikke er noen helhetlig miljøpolitikk. For samtidig tas tilskuddet for biobrensel bort, sier Asbjørn Helland.

Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett for 2018

Regjeringen la 15. mai 2018 fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det var få nyheter på skatte- og avgiftsområdet, men forslag til en rekke mindre endringer. De viktigste endringsforslagene er oppsummert under.

Samdriftshåndbok

NYHET: Håndbok for samdrifter med eksempel på komplett avtaleverk

Norges Bondelag har i de senere år opplevd økt pågang av medlemmer som har spørsmål knyttet til opprettelse, drift og oppløsning av samdrifter i landbruket. Vi håper derfor at denne håndboken vil være et nyttig oppslagsverk for våre medlemmer og samarbeidspartnere.

Presisering av hobbyskogbegrepet

Hva er forskjellen på en "hobbyskog" og "kapitalskog"? Dette spørsmålet er det mange som spør oss om, og vi forsøker i denne artikkelen og presisere dette nærmere.

Kapitalskog og merverdiavgift

Hvordan påvirker endringen av det skattemessige virksomhetsbegrepet i skog det avgiftsmessige virksomhetsbegrepet? Dette spørsmålet stilte vi Finansdepartementet i januar, og har nå endelig fått svar.

Skogbeskatning - oppdatert manus for 2017 (pr. 12/5)

Skattereglene for skognæringen har vært relativt stabile over lang tid. Men fra 2016 og 2017 skjer det store endringer! Fra 2016 gjelder nye regler om virksomhetsvurdering og fra 2017 erstattes dagens gjennomsnittsligning av en ny utjevningsordning - tømmerkonto. I denne artikkelen finner dere en oppdatert versjon av Bondelagets manus om skogbeskatning.

Illustrasjonsbilde gårdsbruk

Positive avklaringer i skatteforliket

Skatteforliket på Stortinget slår fast at avskrivningssatsen på husdyrbygg forblir uendret. Forliket tar også et riktig steg i retning av å avvikle formuesskatt på arbeidende kapital.

Kyllingfjøs

Skattemessig behandling av omstillingsbidrag i kyllingproduksjon

I forbindelse med den utfordrende markedssituasjonen i norsk kyllingproduksjon har både Nortura og Norsk Kylling valgt å tilby de produsenter som avvikler produksjonen et omstillingsbidrag. På forespørsel fra Norges Bondelag bekrefter nå Skatteetaten at omstillingsbidraget skattemessig kan tidfestes over den perioden produsenten forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon.

Skattereformen

Bedre skatt - regjerings forslag til ny skattereform

Samtidig med statsbudsjettet for 2016 ble også regjeringens forslag til ny skattereform fremlagt. Reformen har fått navnet Bedre skatt - en skattereform for omstilling og vekst. Stortingsmeldingen følger opp flere av forslagene fra Scheel utvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere