Nyheter

Samling for lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Alle som har lokale tillitsverv i Bondelaget ønskes velkommen til en kveldsøkt på Solhuset, Slitu - hvor fokuset er på eiendomsskatt. Advokat Jan Bangen innleder på temaet, som dessverre, kanskje er et aktuelt tema for mange grunneiere. Hvordan bør lokallagene jobbe i forkant, under og etter et vedtak er fattet i kommunestyret om innføring av eiendomsskatt?

Tid for generasjonsskifte?

Ole Christen Hallesby

Å gjennomføre et generasjonsskifte er en prosess. Noen temaer trenger tid til modning for at man skal kunne ta gode avgjørelser. Er dette en aktuell problemstilling for deg og din familie? Sett dere på "skolebenken" og unngå de verste fallgruvene...

Smaken av Råde

Smaken av Råde

Bøndene i Råde inviterer deg til å smake på lokalprodusert mat. Anledningen er Råde Parkfestival lørdag 12. oktober 2013. Helgrillet Rådelam med rotmos og ovnsbakte poteter, lammekebab, Rådesodd og bringebær-pannacotta. Opplev Bondens Marked - her kan du kjøpe med deg flotte råvarer til å lage din egen middag hjemme, flotte råvarer fra bønder i Råde og omegn.

Kan din arbeidsplass være i fare?

Kilde: Nationen

Jobber du med mat? Jobber du i matindustrien? Er du en dem som lager maten vår? Jobber du i butikk, eller transportbransjen? Da er du en av over 100 000 i landet som sørger for at vi alle har mat på bordet, hver dag, tre ganger om dagen – minst! -Bare her i Østfold kan du være en av nærmere 6 000 som sørger for det samme.

Styremøte hos Gjensidige

Østfold bondelag

I morgen samles fylkesstyret i Østfold Bondelag til styremøte i lokalene til Gjensidige på Grålum i Sarpsborg. På agendaen står bl.a.: etter Stortingsvalget, verdiskapingsrapporten fra Agrianalyse og organisatoriske saker: lokale årsmøter, høstens ledersamling, medlemsutvikling etc.

Samling for lokale tillitsvalgte i Østfold Bondelag

Alle som har lokale tillitsverv i Bondelaget ønskes velkommen til en kveldsøkt på Solhuset, Slitu - hvor fokuset er på eiendomsskatt. Advokat Jan Bangen innleder på temaet, som dessverre, kanskje er et aktuelt tema for mange grunneiere. Hvordan bør lokallagene jobbe i forkant, under og etter et vedtak er fattet i kommunestyret om innføring av eiendomsskatt?

Seminar om landbruksbygg i tre

landbruksbygg i tre

Arrangeres på Bamsrud låven i Eidsberg onsdag 29. oktober 2013. Er du interessert i å bygge landbruksbygg i tre? Vi kan tilby eget seminar om temaet - gårdsbesøk, erfaringer fra fjøs bygget i tre, presentasjon av aktuelle leverandører, samt informasjon om finansiering av driftsbygning i tre.

Tid for generasjonsskifte?

Å gjennomføre et generasjonsskifte er en prosess. Noen temaer trenger tid til modning for at man skal kunne ta gode avgjørelser. Er dette en aktuell problemstilling for deg og din familie? Sett dere på "skolebenken" og unngå de verste fallgruvene...

Nytt Storting - ny regjering - nye muligheter?

Martha Mjølnerød

Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør et nytt flertall på Stortinget. Østfold Bondelag har forventninger til at kommende regjering er opptatt av å sikre et fortsatt lønnsomt landbruk over hele landet, og en sterk norsk næringsmiddelindustri. Fylkesleder Martha Mjølnerød imøteser et godt, konstruktivt samarbeide med alle politiske partier i fremtiden, til beste for norsk matproduksjon.

Hvor går Norge etter 9. september?

Martha Mjølnerød

Snart er det valg, og vi er mange som er spente på valgresultatet 9. september, hvem skal styre og bestemme i landet vårt? Hvordan vil valgresultatet påvirke meg, min dag i dag og dagene framover? Hvordan vil jeg merke at vi har en ny regjering? For oss i Bygdeungdomslaget og Bondelaget er vi spesielt opptatt av hvordan situasjonen for vår nasjonale matforsyning blir ivaretatt.

Kort oppsummert: før valget 9/9-13

valgurne

Nå har vi intervjuet listetoppene til Ap, Høyre, Frp, Venstre, Krf, SV og Sp. Vi har spurt og vi har fått svar. Kort oppsummert: Er du opptatt av norsk matproduksjon? Synes du det er viktig at vi fremdeles skal produsere mat i eget land? Er du bekymret for tilgangen på mat i fremtiden? Da ønsker vi at du setter deg inn i SKILLELINJENE i norsk politikk - om landbruket og i hvilken retning næringen går.

Trøgstinger promoterte landbruket

Foto: Jens Anders Bolstad - Trøgstad Bondelag

Siste lørdagen i august var lokale bønder fra Trøgstad på plass på torvet i Skjønhaug, for å grille kyllingklubber og snakke med folk om norsk matproduksjon. Og folk flest ser viktigheten av å ha egen matproduksjon i Norge. Mange positive tilbakemeldinger fra mann i gata i Trøgstad - og hyggelig samsnakk med politiske partier som var ute på stemmesanking denne lørdagen.

SV: Landbruk på dagens nivå

SV's May Hansen

Høstens valg er et Matvalg. Østfold Bondelag er opptatt av skillelinjene i norsk landbrukspolitikk. Vi har stilt alle førstekandidatene fra de politiske partiene noen spørsmål om norsk matproduksjon. Sist ut er SV's May Hansen.

Våre samarbeidspartnere