Trøgstad Bondelag stilte mann- og kvinnesterke opp på torvet i Skønhaug - for å snakke med folk flest om viktigheten av å være selvforsynt med egen matproduksjon i Norge. Det valget som vi gjør på mandag - har avgjørende betydning for om det fremdeles vil bli satset på landbruk. Valget er rett og slett et matvalg. Trøgstad Bondelag oppfordrer folk til å sette seg inn i skillelinjene og være bevisst hvilket valg de tar når stemmeseddelen puttes i urna på mandag.

Skillelijene i landbrukspolitikken

 

Grillsjef Rolf Henning Sørby sørger for varme kyllingklubber!