Nyheter

Stort behov for fokus på HMS i landbruket

Behovet for å ha fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) i landbruket har ikke blitt mindre med årene. Selv om antall bønder har gått ned, så har gårdene som drives blitt større, maskinparken som brukes det samme og bondeyrket har fått enda flere utfordringer - også når vi snakker HMS. Bondelaget jobber for at bøndene skal ta inn over seg hvor viktig det er å tenke sikkerhet på gården, og at HMS må bli en like naturlig del av arbeidsdagen som det å mjølke kuer, fore grisen eller sitte på traktoren på jordet. Ulykker skjer når man minst venter det!

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere