NRK Østfold var nylig ute på gårdsbesøk i Fredrikstad. De besøkte bonden Jørgen Karstensen i Borge, han driver med oppdrett av okser og har stort fokus på sikkerhet når han skal håndere dyr som ofte veier opp mot 500 kg. Med på besøket var fylkesleder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød og rådgiver i Østfold Bondelag, Karoline Fjeldstad.

Du kan lese saken på NRK's nettsider her.