Nyheter

Det var en gang - historien om ei som gikk fra by til land

En gang var jeg byjente. Da gikk ikke tankene mine til verken matprodusenter, grunneiere, skogeiere eller - kort oppsummert, bønder i Norge. Livet på landet endrer noen ganger dette.

JBF 2013: Møte med samarbeidende organisasjoner

Østfold Bondelag inviterer til møte for samarbeidende organisasjoner mandag 25. februar 2013. Her er muligheten til å si sin mening om årets Jordbruksforhandlinger. Faglag og andre organisasjoner som ikke har plass rundt forhandlingsbordet, har her muligheten til å gi Østfold Bondelag innspill på hva de mener er viktigst å ha fokus på ved årets forhandlinger.

Temamøte: Jordpakking og grøfting

Aremark Bondelag setter søkelys på et aktuelt tema som har berørt mange bønder de senere årene. De seneste årenes problemer med mye nedbør og meget vanskelige innhøstningsforhold - hvordan påvirker dette jordsmonnet vårt? Til å belyse spørsmålet kommer Svein Erik Skøyen, tidligere Bioforsk-ansatt, nå ansatt hos Fylkesmannens Landbruksavdeling i Østfold. Hold av mandag 4. mars 2013 kl 1900. Peisestua på Furulund er stedet vi samles.

Krev omfattende revisjon av trafikkreglane

Bondelaget, TLIF og Bedre gardsdrift ber i eit ope brev om omfattande revisjon av trafikkreglane.

GMO: Vet vi nok om konsekvensene?

Bygdekvinnelaget og Bondelagene i Rakkestad inviterer til temamøte -med fokus på Genmodifisering (GMO) og hvordan dette påvirker maten vi spiser. "Vi blir hva vi spiser" - er dette en frase som med rette kan brukes i denne sammenhengen? Leder av NBK, Kathrine Kleveland, Askild Lorentz Holck, seniorforsker i Nofima Mat og Thor Kristoffersen, direktør for kvaltitet i Denofa AS, kommer for å belyse temaet, kommer du for å få vite mer?

Kylling, rovdyr og odelslov - styremøte med full agenda

Det er mange store og viktige saker på på agendaen når fylkesstyret samles til styremøte på Solhuset tirsdag 5. februar. - Folkekasjonen ny rovdyrpolitikk kommer på besøk, og både høringer på odelslov og jordlov skal diskuteres.

Regjeringen trenerer drenering

Det er på overtid at grøftetilskuddet som ble lovet i jordbruksavtalen for 2012-2013 trer i kraft.

Våre samarbeidspartnere