• Tema som belyses på kurset:
 • Framtidige boforhold og rett tidspunkt for overdragelsen.
 • Planlegging av pensjon, skattefritt salg av maskiner og avsluttende hogst i skogen, viktig å starte planleggingen i god tid.
 • Ønske om åpenhet i familien i forbindelse med et generasjonsskifte. Å bli inkludert og få informasjon som gjør at alle forstår hva som skjer, kan bidra til å rydde vekk mange misforståelser.
 • Dette kurset tar for seg både de formelle sidene og de mellommenneskelige temaene.

Praktisk informasjon:

 • Tid: 2/11 og 3/11, kl 10.00 – 17.00
 • Sted: Bøndenes Hus i Råde
 • Forelesere: Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen
 • Kursleder: Berit Ullestad, Rygge Bondelag
 • Kursarrangør: Studieforbundet næring og samfunn, Rygge Bondelag og Råde Bondelag
 • Pris: 4000,- pr familie/enhet
 • Påmelding/info: Senest 10. oktober til Studieforbundet næring og samfunn v/Lisbeth Svendsby, Tlf 91 31 33 36, kontordag onsdag: tlf: 69898155 lisbeth.svendsby@bsfstudie.no

Program lørdag 2/11

 • 10.00-11.00 Forberedelser til eierskifte
 • 11.15-12.15 Kommunikasjon mellom generasjoner
 • 12.15-13.15 Lunsj
 • 13.15-14.15 Fra verdi til betaling Yngre generasjon: Fungere sammen
 • 14.30-15.30 Skatt og avgift
 • 15.45-16.15 Overgangsfasen
 • 16.30-17.00 Skogen Yngre generasjon: Mål og økonomi

Program søndag 3/11

 • 10.00-10.45 Lov og orden 1
 • 11.00-11.45 Lov og orden 2
 • 12.00-13.00 Eldre generasjon: Pensjon og sparing / Yngre generasjon: Fungere sammen
 • 13.00-14.00 Lunsj
 • 14.00-15.00 Eldre generasjon: Fungere sammen / Yngre generasjon: Mål og økonomi
 • 15.15-16.00 Familiesamtaler
 • 16.15-16.45 Avslutning

Kaffe/te og kaffemat serveres underveis begge dager!

Kurset er et samarbeid mellom Rygge Bondelag og Studieforbundet Næring og Samfunn Østfold.