Ja, Bondelaget er partipolitisk nøytral. Men det betyr ikke at vi ikke har noen formening om hvordan fremtiden vår skal bli. Ei heller stiller vi oss nøytrale til hvilke kriterier som legges til grunn for utvikling og potensiale for vekst i vår næring.

Selvsagt har vi  meninger om hva som er viktig for matproduksjon i Norge. Vi ønsker også at flere ser noen sammenhenger og tenker langsiktig - bevare arbeidsplasser, skape næringsutvikling, forvalte kulturlandskap og mattradisjoner i eget land. Det er ikke bare bonden som vil tape på at norsk landbruk får dårligere vilkår - eller i verstefall blir lagt ned. Veldig mange andre vil også bli påvirket av dette. Bare i Østfold utgjør næringsmiddelindustrien 6 000 arbeidsplasser - i tillegg kommer alle de andre som nyter godt av ringvirkningene fra norsk matproduksjon.

Derfor ber vi deg tenke over hvilket valg du gjøre når du stemmer i dag - valget kan fort bli et MATVALG også for deg - selv om det kanskje ikke var det du hadde tenkt deg når du stemte? Sett deg inn i skillelinjene i norsk politikk - de har størst ringvirkninger i vår næring.

Uansett - vi ønsker alle et godt MATVALG mandag 9. september 2013! Bruk stemmeretten din.