I dag importerer vi ca 60% av det vi spiser fra andre steder i verden. Ca 40% produserer vi i vårt eget land.  Er det likegyldig for oss om en stadig økende del av den maten vi spiser hver dag blir importert? Hvilke konsekvenser har det for vår selvstendighet og selvråderett at vi gjør oss avhengig av andre land på dette sentrale området?

Det sies at maten er dyr i Norge, det er feil. Gjennomsnittlig bruker hver familie ca 11 % av husholdningsinntektene på mat i vårt land.  Av land vi kan sammenligne oss med, er vi blant dem som bruker minst på mat, -vi som bor i ett av verdens rikeste land!

Regjeringa i Norge bruker kun 1,2 % av statsbudsjettet på å sikre en viss nasjonal matforsyning, og at hele vårt langstrakte land bidrar i denne viktige jobben. Og for den beskjedne prosenten får de både arbeidsplasser, og sikrer at folk vil bo i hele landet.

Et flott kulturlandskap er også en effekt av at vi bruker hele landet til å produsere mat. Et kulturlandskap som blir viktigere og viktigere for oss i en stadig mer hektisk hverdag  med tanke på rekreasjon og trening, og ikke minst for turistene som besøker landet vårt.

Kommende valg blir et matvalg, ikke bare for oss som er en del av denne verdikjeden, men i aller høyeste grad for oss som forbrukere. Vi som skal stemme for første gang, og vi som har stemt før – bruk din mulighet. Gi en stemme for å sikre den nasjonale matforsyningen og til å opprettholde et unikt kulturlandskap.

Bruk stemmeretten din!

Anne Grete Strømnes, leder

Østfold Bygdeungdomslag

 

Martha Mjølnerød, leder

Østfold Bondelag