Din jobb er avhengig av at det finnes et levende landbruk og matindustri i vårt fylke. I Østfold jobber halvparten av alle industriarbeiderne med mat. Tror du at de jobbene vil være der uansett farge på de som sitter ved roret etter årets Stortingsvalg? Vi tror ikke det. Østfold Bondelag og LO i Østfold er opptatt av å bevare arbeidsplassene i matindustrien og landbruket i Østfold. Ikke bare fordi du skal ha en jobb, men fordi at det å produsere trygg, sunn mat til en økende befolkning er viktig, og solidarisk.

Hver 10. bedrift i Norge er en landbruksbedrift og næringsmiddelindustrien er Norges største ikke-oljerelaterte industri. Landbruket er mulighetenes arena fremover. Og matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder. Det grønn karbonet, de fornybare ressursene som naturen gir kan bli vinneren. - Men vi er avhengig av et politisk Norge som ser mulighetene, og ikke begrenser seg til å la kun markedskreftene styre.

Sett deg inn i skillelinjene i politikken og tenk at ditt valg kan påvirke din egen arbeidsplass, hva du skal på skiva di og hva du skal ha til middag. Godt valg!

Hilsen Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold og

Nina Glomsrud Saxrud, organisasjonssjef i Østfold Bondelag