Nyheter

Vi dyrker Innlandet

Denne uka deler alle lokallagene i Innlandet ut nesten 10.000 kålplanter til 380 barnehager. Nå skal ungene plante og stelle kålplanter gjennom sommeren.

Enormt engasjement i hele Innlandet

Innlandets bønder har samlet seg, tegnet plakater, kjørt traktorer. Vi må langt tilbake i historiebøkene for å finne et tilsvarende engasjement i organisasjonen. Nok er nok!

På vei gjennom Innlandet - for norsk mat

Er du klar til å heie fram budbringerne på vei til Stortinget - for norsk mat? Her er informasjon om de tre traktorkortesjene som går gjennom Innlandet mandag.

Statens mann fikk møkk, og kvitterte med frokost

Statsforvalter Knut Storberget ble møtt av fersk kumøkk og alvorlig budskap fra bondelagsleder Elisabeth Gjems på døra i dag. Han tok det på strak arm og inviterte både bondelagslederen og pressen inn på frokost.

Skambud avvist – nok er nok

- Vi blir ikke møtt på inntekt, ikke på investering og ikke på struktur. Regjeringa ga oss et møkkatilbud, og forstår tydeligvis ikke alvoret. Derfor er vi nødt til å bryte jordbruksforhandlingene, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag. 

- Et skambud fra regjeringa

- Har Erna og Olaug mistet både hørsel og gangsyn? Det er opprørsstemning i norsk landbruk, men tilbudet innfrir ikke på noen punkter: Ikke på målpris, ikke på budsjett og ikke på investeringer, sier Elisabeth Gjems, leder i Innlandet Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere