Traktorkortesjene som kommer fra mange kanter av landet kjører mandag gjennom Innlandet, i tre ulike ruter. Styremedlem i Norges Bondelag John-Erik Johansen har allerede kjørt noen dager, fra Sandnessjøen. Når han kommer til Oslo tirsdag, vil han ha tilbakelagt 1000 km (!) på traktor - for norsk mat, for framtida til landbruket og for bonden.

Unge bønder samlet på Lillehammer rett etter bruddet.

Lokallagene i Innlandet Bondelag har aksjonert siden bruddet kom torsdag ettermiddag. Kreativiteten og engasjementet har vært og er stort, det ser vi i aviser, på TV, vi hører det på radio og ser det i sosiela medier. Nå er turen kommet til å heie fram budbringerne som har satt seg på traktoren og er på til Oslo for å si 

De tre kortesjene som går gjennom Innlandet går fra Østerdalen, Valdres og Gudbrandsdalen.

 

Østerdalen

Geir Lohn starter Lille-John fra Alvdal kl. 08.00. Lille-John er kjent med veien etter to tidligere turer til Oslo, i 2014 og 2017. Han kjører nedover Østerdalen, Solør, gjennom Kongsvinger og til Skarnes der han skal ha pause til tirsdags morgen. Lille-John har maksfart på 30 km/t og han skal kjøre 360 km. Her er reiseruta fra Østerdalen.

 

Valdres

Jon Lerhol kjører fra Vang i Valdres, gjennom Fagernes, Dokka, Brandbu, Lunner. Her er reiseruta fra Valdres.

 

Gudbrandsdalen

John-Erik Johansen fra Nordland og Stian Tufte fra Trøndelag kommer over Dovrefjell i kveld, og vil bli møtt av Folldal Bondelag på Hjerkinn i halv-åttetida. De har også med seg følgebil fra Norges Bondelag der blant annet 2. nestleder Bodhild Fjelltveit er med.

Tor Olav Hanset kommer fra Møre og Romsdal og vil bli møtt av Lesja og Lesjaskog Bondelag i kveld når de kjører gjennom den langstrakte kommunen fra fylkesgrensa i vest til Dombås.

Mandag morgen starter hele følget på Dombås kl 08.00. De kjører nedover Gudbrandsdalen, Mjøsbrua, Hedmarken og Odalen til Skarnes. Her er reiseruta fra Gudbrandsdalen.

John-Erik sin ferd kan følges her

 

 

Hvorfor kjører vi traktor til Oslo?

- Jeg er så frustrert over regjeringa at jeg ikke klarer å sitte stille, sier John Erik S. Johansen. - Derfor kjører jeg den lange veien til Oslo, for å si i fra at bøndene trenger et kraftig inntektsløft. Det er en samla bondestand som står bak bruddet og traktoropptoget, sier han.

Underveis har møtt bønder, ungdom som ønsker å bli bønder, ordførerere og andre politikere. Det vinkes, det tutes, det flagges, og han har til og med fått med barnetegninger for norsk landbruk som han skal overlevere på Stortinget.

Nå kommer turen til Innlandet, og lokallagsledere oppfordrer til folkesamlinger (husk smittervern!) og traktorsamlinger som kan heie fram de tre traktrorkorsjene med fem traktorer som skal helt inn til Stortinget hvor det er en markering tirsdag kl. 12-14.

 

Fylkesleder Elisabeth Gjems sier dette om frustrasjonen som ligger bak aksjonene etter bruddet:

Det er en enorm skuffelse og sinne over regjeringas skambud i jordbruksforhandlingene, som:

  • Ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor
  • Ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om
  • Ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift
  • Fortsetter dagens retning mot større og færre bruk
  • I realiteten svekker bondens velferdsordninger

 - Vi krever at regjeringen følger opp føringene fra Stortinget fra 2017, da det ble vedtatt at gapet mellom bønder og andre grupper skulle tettes. Avstanden er på 172.000 kroner, og har ØKT med 12.300 kr siden 2015. Det er ikke til å leve med, sier Elisabeth.