Nyheter

Politisk krafttak og opptrappingsplan - på ramme alvor

- Norske bønder står i en alvorlig situasjon, og et politisk krafttak er helt nødvendig. Vi krever en opptrappingsplan slik at inntektsgapet tettes innen utløpet av 2025. Dette skal vi fortelle til stortingskandidatene våre gjennom sommeren og fram mot valget, sier leder Elisabeth Gjems og nestleder Kristina Hegge i Innlandet Bondelag.

Er det virkelig for mye forlangt......?

I dag behandler Stortinget jordbruksoppgjøret - uten inntektsløft! Les hva en av våre lokallagsledere sa om tilbudet som kom i mai, og som nå ser ut til å bli vedtatt.

Fikk innovasjonspris for fliskasse til fjøs

Blæstad-student Ola Sjåvik er årets vinner av innovasjonsprisen til Innlandet Bondelag og SpareBank 1 Østlandet. Han fikk prisen for sin idé om ei tak-hengt fliskasse til bruk i fjøset, som kan gjøre den daglige jobben med å spre flis betraktelig lettere og mer effektiv.

De økonomiske realitetene må synliggjøres i grunnlagsmaterialet

Innlandet Bondelag, sammen med tre andre fylkeslag, fikk gjennomslag for at det skal jobbes aktivt med å få utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene. Materialet må synliggjøre de økonomiske realitetene til de aktive bøndene.

Bjørn Iversen utnevnt til æresmedlem i Norges Bondelag

- Om det er noe som skal stå igjen etter meg i Bondelaget, så må det være at organisasjonen må mestre balansen mellom kamp og forhandling. Det er organisasjonens strategi – og utfordring, sier Bjørn Iversen, nyutnevnt æresmedlem i Norges Bondelag. 

Manet til økt kommunikasjons-trøkk

Hvordan bygge lag og skape bevegelse til næringas beste? Kommunikasjon er nøkkelen, framholdt nestleder i Innlandet Bondelag i sitt hovedinnlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Vi trenger investeringsmidler for framtidas drift

Investeringer er nødvendig for framtidig drift, og vi trenger investeringsmidler for å redusere gjeldsgraden. Landbruket er motoren i næringslivet i distriktene, og det må politikerne forstå, sa Anders Formo til Norges Bondelags årsmøte.

Vi er alle avhengig av rent vann!

Rent vann er helt nødvendig for sunn matproduksjon, og samtidig vil matproduksjon avgi noe avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Styret i Innlandet Bondelag er klare på at vi selvfølgelig fortsatt skal gjøre tiltak for å bedre vannkvaliteten, MEN, vi kan ikke risikere å måtte redusere matproduksjonen.

Kommer hjem til organisasjonssjef-jobb

- Tenk for et privilegium; å få jobbe for den viktigste næringa i Innlandet, sier påtroppende organisasjonssjef i Innlandet Bondelag, Inger Johanne Helth Sveen (34).

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere