Nyheter

Samlet front fra LO og Bondelaget: Har ikke en kjøtt- eller ostebit å gi

- Vi skal øke selvforsyningsgraden og beholde viktige arbeidsplasser i landbruk og næringsmiddelindustri. Da kan ikke regjeringa byttehandle kjøtt og ost i en ny handelsavtale med Storbritannia, uttaler Iver Erling Støen i LO Innlandet og Elisabeth Gjems i Innlandet Bondelag samstemt.

Enstemmig krav fra Bondelaget: Kraftig inntektsløft for norsk landbruk!

Representantskapet i Norges Bondelag kommer med klare føringer til forhandlingsutvalget foran årets jordbruksforhandlingene. Og i dette møtet har Innlandets lederduo Elisabeth Gjems og Kristina Hegge frontet viktige saker for Innlandsbonden.

Hedret lokallag for blomstrende kreativitet

For noen fantastisk dyktige og kreative lokallag vi har i Innlandet! Iherdig verveinnsats, nydelige videoer, bildeframvisninger og sendinger til fremme for matproduksjonen og mangfoldet i Innlandet. På årsmøtet fikk de velfortjent heder!

Vil kreve nye tall til jordbruksoppgjøret

Innlandet Bondelag ber Norges Bondelag kreve at budsjettnemnda legger fram tall som viser faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Inkludert i dette ligger at jordleie og melkekvoteleie skal regnes som kostnader i totalkalkylen. 

- Skjebnetid for norsk matproduksjon

- Vi må rope ut om at vi trenger bedre lønnsomhet, en tryggere hverdag og tilgang til et av verdens mest attraktive markeder – vårt eget! Fylkesleder Elisabeth Gjems ba organisasjonen om å friske opp utestemmen i sin tale til Innlandet Bondelags årsmøte, og fokuserte blant annet på inntekt, velferdsordninger og importvern. 

Digitalt årsmøte i Innlandet Bondelag

Innlandet Bondelag arrangerer sitt første ordinære årsmøte onsdag 17. mars, og det må dessverre avholdes digitalt. En arena for gode landbrukspolitiske debatter skal det like fullt bli. 

Rust på fjøsinnredningen?

Hvorfor ruster nesten ny fjøsinnredning? Dette sto på agendaen da Innlandet Bondelag og Energisenteret arrangerte temakveld tidligere i vinter. Et møte flere kunne tenkt seg, og her kan du få med deg det du gikk glipp av.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere