Nyheter

Innlandet er seterfylket nummer 1!

Smak på ordene: seterstue og seterfjøs, budeie og setervoll, kulokk og laling. Seterkulturen gir oss mange gode assosiasjoner og er en viktig del av kulturarven og identiteten for mange.

Derfor er det ramme alvor

Så langt har Innlandet Bondelag hatt opplegg og møter med stortingskandidatene for KrF, Sp, Venstre, MDG og Høyre, og har særlig lagt vekt på behovet for en opptrappingsplan slik at bønder får inntekt på linje med andre. Hittil har Sp gått lengst i løftene, men vi trøkker på videre.

Se som det vokser

De små kålplantene lokallagene i Innlandet Bondelag delte ut til barnehagene i vår, har nå vokst seg til store og fine kålplanter.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere