Nyheter

Margrete Nøkleby er ansatt som ny organisasjonssjef i Hedmark Bondelag

Hun overtar stillingen etter Ludvig Bjerke-Narud fra 1. januar 2013.

Styrking av tollvernet er en seier for norsk matproduksjon!

Importvernet er en bærebjelke for norsk jordbruk og matindustri. En styrking av importvernet innenfor gjeldende WTO-avtale, vil bidra til å sikre norsk næringsliv, matvaresikkerheten, kulturlandskapet og infrastrukturen i distrikts-Norge. Einar Myki i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at Regjeringa styrker tollvernet for en del jordbruksprodukter som lammekjøtt, faste oster og fileter av storfe.

Fagdag brannvern

Fredag den 9. november kl 11 – 14 arrangeres fagdag med fokus på brannvvern i Hernes i Elverum. Tema blir forebyggende brannvern, vernerunde og slokkeøvelse.

Høy verdiskaping i Opplandslandbruket

Landbruket gir grunnlag for nær 12.000 arbeidsplasser i Oppland, viser en fersk rapport om verdiskapingen i Opplandslandbruket.

Tollvern er viktig for både matproduksjonen og foredlingen i Innlandet.

En ny rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning viser at landbruket er viktig for verdiskaping og sysselsetting i Hedmark. Selve produksjonen av mat bidrar til over 4000 årsverk. Tar en med ringvirkningene av jordbruksproduksjonen som bla foredlingsindustri, tilleggsnæringer, eksportrettet maskinindustri og offentlig sektor er det beregnet at sysselsettingseffekten er nesten 9300. For landbruket som helhet dvs jordbruk og skogbruk med ringvirkningseffekt er sysselsettingen på nesten 14 000 årsverk.

Kulturlandskapskonferanse i Lom

Ca 100 deltakere var samlet til kulturlandskapskonferanse i Lom den 4. og 5. september. Ett budskap var klart på konferansen: Uten bønder som bor og driver landbruk i kulturlandskapet, klarer vi ikke å ta vare på det.

Høgskolekurs skreddersydd for landbruket i Oppland

I høst- og vårsemesteret tilbys flere spennende modulkurs innen jordbruksfag på Blæstad; Traktorteknikk, Bonden som bedriftsleder, HMS ved bruk av landbruksmaskiner og Grashøstimngsteknikk.

Nytt fjøs på Storsteingen; - En viktig satsing for en region der landbruket står for over 20% av verdiskapingen

Torsdag formiddag ble mjølkekua loset gjennom roboten i det nye mjølkefjøset på Storsteigen VGS. - En merkedag for både skolen og hele landbruket i regionen, og som bør kunne gi Storsteigen-miljøet mange nye muligheter i årene framover, sa fylkesråd Aasa Gjestvang, som sjøl fikk med seg første mjølkinga i nyfjøset.

Tegnekonkurranse for barnehager

Lørdag 22. september kl 10.00-14.00 fylles Triangelparken (midt i gågata) i Hamar av mat, dyr, aktiviteter for barn og en matprat for voksne. Det er landbruket i Innlandet som står bak arrangementet. På arrangementet ønsker vi også en utstilling av barnehagekunst med norsk landbruk som tema. I den forbindelse utlyser vi en konkurranse for barnehagene i området rundt Hamar.

Valgkomitearbeid i lokallagene

Fylkesstyret har vedtatt å sette ekstra fokus på valgkomitearbeid i lokallagene i høst. Oppland Bondelag skal arrangere valgkomitekurs i flere regioner nå i september.

Bondelagets skattekurs

Bondelagets skattekurs holdes 16.-17. oktober. Temadagen er 15. oktober. Årest kurs holdes på Radisson Blu Resort Beitostølen.

Modulkurs innen landbruksfag - Blæstad

Høgskolen i Hedmark tilbyr ulike modulkurs innen landbruk i høst. Alle kursene er på 5 studiepoeng, starter med en samling og forutsetter at studentene jobber hjemmefra med sitt pensum. Kursene avsluttes med en hjemmeeksamen som skal sendes inn på e-post til skolen. Kursene går nesten uten overlapping, og det er mulig å ta alle fem kursene etter hverandre.

Ønsker bilder fra alle lokallag

For mye matjord bygges ned eller gror igjen. Bondelaget ønsker å dokumentere dette med bilder fra hele landet.

Kvinner i landbruket

Kvinner i landbruket har vel så mange muligheter som menn, men dere må tørre å gripe dem, sier Benja Stig Fagerland. Hun skal inspirere Opplandskvinnene senere i september, og hun kommer allerede her med noen tips.

Flommen i 2011 - hva kan vi lære?

Oppland Bondelag har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer og deltatt på en del møter etter flommen i Gudbrandsdalen i 2011. Erfaringene er nå samlet i en uttalelse som er sendt Norges Bondelag.

Vil du delta på torgdag i Åmot?

Åmot Bondelag og Åmot Bygdekvinnelag inviterer med dette alle som driver med mat – enten produksjon, innsamling, jakt, fiske, matlaging/servering eller baking – til å delta på en samlet torgdag den 20.oktober der det vises fram matmangfoldet og matens vei fra jord til bord i Åmot. Dette vil finne sted på kulturdagene i Åmot, som har tema lokal mat, og har fått overskriften ”Fra jord til bord”.

Landbruket er viktig for Hedmark

I følge en ny rapport om verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark betyr jordbruket og skogbruket mye for Hedmark. Det har skjedd en stor produktivitetsøkning de senere årene og verdiskapningen i jordbruket i Hedmark har økt med over 12 % fra 2005 til 2010.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Vi inviterer kvinner i Oppland til inspirasjonssamling på Gjøvik 21.-22. september. Gjennom gode foredrag, diskusjoner og sosialt lag, håper vi å få enda flere damer i landbruket til å engasjere seg for landbruket og organisasjonene.

Åpen gård på Jønsberg 26.august

Det inviteres til Åpen gård på Jønsberg på søndag den 26.august kl 10.00-14.00. Det blir et variert program for store og små. Opplev en levende gård!

Åpen gård i Trysil den 19.august 2012

Det inviteres til Åpen gård på Vestigarn, Oles og Oddheim på søndag den 19.august kl 11.00-15.00. Det blir et variert program for store og små.

Blæstaddagen 2012

Aktørene på landbrukssentret på Blæstad inviterer til fagdag 17.august kl. 09.30 - 16.00. Her møtes de ulike aktørene i landbruket; maskinleverandører, organisasjoner, rådgivning og forvaltning.

Besøk Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene

I helgen samles Bondelaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget, Jønsberg, Bryn gårdsmeieri og Bondens marked på Mattorget på De nordiske jakt- og fiskedagene. Her blir det aktiviteter og muligheter for å kjøpe lokale spesialiteter og titte på husdyr. På søndag kl 14.00 vil Bygdekvinnelaget kåre Innlandets vinner av Ganefart.

Vinner av Bonde-quiz....

På Mjøsmart`n, under landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag, hadde Hedmark Bondelag stand. Der kunne publikum utfordre sine kunnskaper om landbruket i Hedmark, gjennom å delta på bonde-quiz. Vinneren er nå kåret, og den heldige vinneren ble......

Nasjonal kulturlandskapskonferanse

Fylkesmannen i Oppland er sammen med KS i Hedmark og Oppland og Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal arrangør av den nasjonale kulturlandskapskonferansen i Lom 4.-5. september 2012. Konferansen har tittelen ” Arvesølv til begjær eller besvær?” Påmelding via Fylkesmannen i Oppland sin hjemmeside innen 20. august!

Seterlandskapskurs

I samarbeid med fylkesmennene i Oppland og Buskerud arrangerer Samarbeidsrådet for Biologisk mangfold, SABIMA, fire seterlandskapskurs for alle interesserte i august. Målet med kurset er å øke kunnskapen om artene i seterlandskapet og hvordan vi kan bidra til å bevare dem. Kurset er gratis.

Åpen Gård på Harildstadsetra på Breistulen

Søndag 29. juli arrangerte Kvikne Bondelag Åpen Gård hos Vigdis og Jakob Harildstad på Harildstadsetra på Breistulen. Været var fint med sol og god temperatur, og ca 200 personer var innom i løpet av dagen.

Dominans av hedmarkinger i NBUs styre.

Erik Krogrud fra Stavsjø ble i går på Norges Bygdeungdomslags årsmøte i Teatersalen i Brumunddal valgt til ny leder i organisasjonen. Ikke nok med at Krogrud ble ny leder, men også Gunn Jorunn Sørum fra Veldre ble valgt som bygdepolitisk nestleder i organisasjonen. En utrolig sterk representasjon fra Hedmark - det viser noe om hvor godt organisasjonen arbeider og rekrutterer tillitsvalgte gjennom Hedmark Bygdeungdomslag.

Seterlandet

Beitedyr og budeier er for lengst på plass i fjellheimen i Nord-Østerdal og Rørostraktene, og kommende helg braker det løs på flere av setervangene som har satset på turismetilbud!

NBU`s landsstevne på Nes.....

Nå er det ikke mange dagene før det braker løs på Nes. I går var Landsstevnemagasinet, innlegg i Hamar Arbeiderblad. Her kan en lese om aktiviteter og underholdning, for hele familien.

Jeg er overrasket over hva naturbruk egentlig er

Nå er 1. inntaket klart for videregående skole til høsten. Gjennom prosjektet RULL sammen med Oppland Fylkeskommune jobber vi for at flere skal søke seg inn på naturbruksutdanning.

Manglende oppfølging av rovviltforliket gjør sauebøndene frustrerte og fortvilet.

Rovviltkontakt i Oppland Bondelag og sauebonde på Lesja, Bjørn Magnus Tordhol, er fortvilet over den manglende oppfølginga av Stortingets rovviltforlik.

Grunneier ansvarlig for andres forurensende virksomhet

Høyesterett har avvist Amund Grindalens anke vedrørende grunneiers ansvar for andres forurensende virksomhet. Dermed blir lagmannsrettens dom stående, og Grindalen må betale deler av kostnadene med å rydde opp etter den forurensing som impregneringsvirksomheten ved Elverum og Hedmark Treimpregnering hadde medført. Oppryddingskostnadene beløp seg totalt til 15 millioner kroner.

Blæstaddag 17. august

Den 17. august inviteres alle til Blæstad landbrukssenter. Her blir det en dag full av aktiviteter, både faglige og praktiske. Foredrag, feltvandring og visninger/demonstrasjoner står på programmet.

Agroingeniør - etter endt fagskoleutdanning innen landbruk

Landbruket trenger yrkesrettet utdanning over videregående skoles nivå., sier leder Trond Ellingsbø. Han mener derfor det er positivt at Fagskolen Innlandet og Hvam videregående skole utvikler fagskole innen driftsledelse og planteproduksjon.

2 kjøttprodukter fra Hedmark er nominert til å være med i "Det norske måltid"

De utvalgte produktene er Santa Kristina spekeskinke fra Gilde, Stange og Nes og Lårtunge av kronhjort fra Løiten hjorteoppdrett.

Ost og rakfisk er de nominerte fra Oppland i Det norske måltid

Fagjuryen har nå nominert sine kandidater til Det norske måltid 2012. Blant de nominerte finner vi ost fra Gudbrandsdalen og rakfisk fra Valdres.

Hedmarkinger oppnevnt i Norges Bondelags fagutvalg for 2012-2014

På styremøte i Norges Bondelag den 27.juni ble Anne Kristine Rossebø oppnevnt som medlem av for Miljø- og kvalitetsutvalget. Ingunn Sigstad Moen ble gjenvalgt som medlem av Inn på tunet-utvalget. Einar Frogner fortsetter som styrets representant i Kornutvalget, og der er også Gustav Grøholt Felleskjøpets representant. Daglig leder på Flisa Mølle og kornsilo, Kjetil Aandstad representerer Norkorn i Kornutvalget.

Norges Bygdeungdomslag samles på Nes i sommer.......

I år er det Hedmark som arrangerer NBU`s landsstevne. Dette foregår ved Årengen Barnehage på Nes i Ringsaker, 17.-22. juli. Bondelagene og Bygdekvinnelagene på Hedmarken stiller som vakter og "matmannskap". Her blir det full fart fra morgen til kveld.......

Åpning av HMS kampanjen

Onsdag 27. juni ble Oppland sin del av den pågående HMS kampanjen i landbruket åpnet med en HMS markdag i Øyer.

Kvinner tør - makt, mot og muligheter i landbruket

Oppland Bondelag arrangerer i samarbeid med RULL-prosjektet kvinneseminar på Gjøvik 21.-22. seminar.

Invitasjon til markdag i HMS

Landbrukets HMS tjeneste i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Tine, Nortura, Skogeigerlagene med flere kjører nå i gang en kampanje for å sikre et bedre helse miljø og sikkerhetsarbeid i landbruket.

Stor interesse for voksenagronom

Til høstens klasse for voksenagronomer er det 59 søkere. Dette er svær positivt for ei næring som stadig trenger påfyll av kunnskap og kompetanse, sier leder i Oppland Bondelag Trond Ellingsbø.

Verktøy på boks til Trygve Magnus!

Einar Myki gratulerte i går familien Slagsvold Vedum og Hedmark/ Stange Sp med utnevnelsen av Trygve Magnus Slagsvold Vedum til Landbruks- og matminister i går.

Politikere: ta tilbake makta

Her har Bondelag og politikerne en felles sak: Forvaltningen legger ei klam hånd over våre utviklingsplaner og daglig drift. Det er det vi opplever i praksis når det samtidig i festtaler blir oppfordret til å ta landet i bruk, produsere mer mat og drive næringsutvikling sa fylkesleder Trond Ellingsbø til årsmøtet i Norges Bondelag.

60 skoleelever på besøk.....

Astrid Stramrud-Torsæter og Hans Tore Torsæter tok i mot hele 1. trinn på Fagerlund skole i Brumunddal. Hele dagen var viet fjøsbesøk, skogplanting og grilling. Ungene var storfornøyd. "Ti kæin vi få kåmmå att?" (Når kan vi få komme igjen?) var kommentaren som møtte mor Astrid når eldstejenta Ingeborg ble fulgt på skolen dagen etter.

Hedmark godt representert i styret til Norges Bondelag

I det nye styret til Norges Bondelag er det nå valgt inn to Hedmarkinger. Einar Frogner fra Vang tapte kampen om 2.nestleder, men beholder sin plass som styremedlem og medlem av arbeidsutvalget. Gustav Grøholt fra Løten ble valgt inn som representant fra samvirke, Felleskjøpet.

Vi må aldri ta forståelsen for gitt.

Allianser og støtte får vi om vi snakker på vegne av flere, og om vi klarer å vise positivt engasjement, sa Hanne Bergesen i sitt innlegg til Norges Bondelags årsmøte.

Storfekjøttsituasjonen er alvorlig.

Situasjonen for storfekjøttproduksjonen bekymrer Ole Seegaard. Denne bekymringen delte han med årsmøtet i Norges Bondelag. Seegaard sammenlignet situasjonen med hva en frosk gjør når den havner i ei gryte med vann.

Må engasjere "sofavelgerne" mot valget 2013.

Fylkesleder Einar Myki fokuserte sterkt på landbrukets utfordringer mot valget 2013 i sitt innlegg i temadebatten på NBs årsmøte. Bondelaget må bygge videre på sine gode allianser framover - samtidig som vi må påvirke innholdet i alle partiprogram. Det aller viktigste er å engasjere alle til å benytte sin stemmerett - dvs få alle ut av sofaen.

Demokrati - hva er det?

"Vi har bestemt oss" har Mari Sangnæs hørt gang på gang den siste tida. Dette er en fare for demokratiet, sa Mari under årsmøtet i Norges Bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere