Nyhende frå Vestland Bondelag

AgroNordVest 2016: Dyrking og fôring for framtida

Velkomen til AgroNordVest i Førde 21. oktober! Samlinga er i år ein temadag der vi set fokuset på arealressursane og grovfôret vårt.

Hesje-labyrint på Bømlo

Bondelagsmedlem Birgitta Vedøy på Bømlo har samarbeida med kunstnar Janne Robberstad om å lage hesje-kunst. Les meir på nrk.no:

Satsar på ammekyr

I Norge blir det importert over 20 tusen tonn storfekjøtt, det vil næringa endre på.

- Godt over all forventning

Gunnar Jan Gjerland i Haukedalen satsar på ammekyr. Det har han aldri angra på.

- Medlemskap gjer fordelar

Inge Brekke ynskjer at fleire sjekkar ut Landkreditt.

Naturmøteplass på ein, to, tre!

4H-klubbane i Sogn og Fjordane har dei siste åra gjort stor suksess med bygging og utvikling av naturmøteplassar i fylket. No vert erfaringane delt på nettsida naturmoteplass.no.

Nyt våren og sommaren ute

Mange dyr har kosa seg ute i vår, sjå biletgalleri.

Ber folk skjerpe seg

Nestleiaren i Sogn og Fjordane Bondelag, Ole-Ivar Åm Sognnes , fryktar for dyra si helse etter han fann søppel på bakkane sine.

Tideleg slått

Marit Flatjord frå Stardalen i Jølster er ferdig med førsteslåtten. Det er tidlegare enn vanleg.

Lokallag arrangerte Teknikkens Dag

Ullensvang Hagebrukslag samla folk, doningar og utstyr til Teknikkens Dag. Utstyrsimportørar kjem langvegsfrå for å visa fram det siste fikse innan traktorar og maskiner, skriv Hardanger Folkeblad.

Nytt HMS-tilbod i landbruksrådgivinga

Norges Landbruksrådgiving Vest tek over ansvaret for HMS-rådgivinga frå 1. juni.

Midlar til beiteområde

Prosjektet Landskap i drift har kr 500.000 att til rydding og inngjerding av større, samanhengande beiteområde. Frist for å sende inn skisse er 4. juli.

Nye Bondevener

Tore Henrik Øye, tidlegare tilsett i Hordaland Bondelag, vart kåra til Bondeven av det lokale bondelaget i Vaksdal kommune.

Bonde for ein dag

6. juni arrangerte Sogn og Fjordane Bondelag landbruksspelet på Vassenden skule. Over 30 elevar i 10.klasse deltok.

Ta vare på gardbrukaren

Tar du vare på gardbrukaren får du god dyrevelferd, sa Marianne Nordhus på årsmøtet i Norges Bondelag førre veke. Her kan du lese innlegget.

Urban dyrking er trendy

Her kan du lese Bodhild Fjelltveits innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag forrige uke. temaet er bynært og urbant landbruk.

Bodhild Fjelltveit til styret i Norges Bondelag

Bodhild Fjelltveit er valt som første vara i styret i Norges Bondelag. Bjarte Naterstad vart valt til leiar i valnemnda.

- Topp avling

Hjå Geir Støfring i Jølster er slåtten i gang.

Årsmøte i Norges Bondelag

Hordaland Bondelag er godt representert på årsmøtet i Norges Bondelag denne veka. Fylkeslaget har mellom anna sju utsendingar og eit medlem i valnemnda.

Ein skuledag utanom det vanlege

10. klasse på Vassenden skule, spelte måndag landbruksspelet. I spelet fekk elevane prøve å drifte ein gard. Det innebar mellom anna planlegging, økonomistyring og resultat. Sjå bilete frå dagen her.

Fjerning av løypestrenger og taubanar

Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre (FsF), ber folk fjerne løypestrenger og taubanar som ikkje lengre er i bruk.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere