Hvor mye solgte bøndene for i 2018?

KommuneMelkKjøttKornFrukt, grønt, potetAnnetTil sammen
Horten4 0195 55912 22222 0021 60345 405
Tønsberg 37 11040 43950 1183 841131 508
Sandefjord28 438131 50164 56021 5165 297251 312
Svelvik 14829822 980023 426
Larvik12 47235 34754 628223 6215 928331 996
Sande10 1262 67125 65049 7932 42790 667
Holmestrand8 37526 38413 7265 033053 518
Re29 90592 38067 24428 4054 679222 614
Færder2 0403939 903149 0330161 369
Til sammen95 374331 493288 670572 50123 7771 311 814

Tabellen viser brutto verdi av førstehåndsomsetningen (1000 kroner), uten å trekke fra kostnader i produksjonen, fra gårdsbruk i kommunene i 2018 (2017/2018 for korn).  Tall fra Landbruksdirektoratet og Pelsdyralslaget - bearbeidet av Agri Analyse.

Lønnsomhet og framtidsutsikter

Spørsmålene er stilt til et utvalg bønder i fylket i utarbeidelsen av Landbruksbarometeret 2019 (Agri Analyse).