Rakkestad i ØstfoldDer driver de omlag 1800 dekar med jord, 600 på eget bruk og resten leies i nærområdet. De har drevet som bønder siden 1998, og siden 2000 har det vært økologisk drift på gården.

- Vi var inspirert av å se at det var bønder som lyktes med økologisk drift, og vi så muligheten til å øke inntekten på
eiendommen. For meg har det vært spennende å forsøke nye måter å gjøre ting på. Det er agronomisk spennende og utfordrende. Og så er det jo en fordel for meg som bonde at jeg slipper å håndtere plantevernmidler.

De største utfordringene i produksjonen er bekjemping av rotugras og å få tilført nok næring til jorda.

- Når det gjelder ugraset har vi tatt i bruk en helt ny måte å gjøre det på i Norge. Vi har bredere radavstand i åkeren, og kjører traktor med radrensemaskin, som fjerner ugraset mellom radene. Traktoren og radrenseren er GPS-styrt.

- Dette har vist seg å være en veldig effektiv måte å bekjempe ugraset på, og har gjort det mye enklere å drive økologisk.

Norskprodusert protein

Å få rett mengde husdyrgjødsel i jorda og på riktig tidspunkt er enda viktigere i økologisk dyrking enn i konvensjonell. Thorbjørn driver vekstskifte med åkerbønner og raps. Åkerbønnene er proteinkilde i økologisk kraftfòr.

- Du får en god pris for åkerbønnene, og så øker du jo mengden hvete som høstes året etter betydelig. I tillegg erstatter åkerbønnene soya som brukes i husdyrfôret, som vi importerer fra Brasil. Svenskene har for eksempel satt seg som mål å gjøre seg uavhengig av soyaimporten ved å dyrke åkerbønner og raps.

Vi har mye å gå på når det gjelder å dyrke eget proteinvare til dyrefôr. Hvis målet er å produsere norsk kjøtt, melk og egg på norske fôrvarer, så bør flere se til åkerbønner og raps som en mulighet. Det er det god økonomi i for kornprodusentene.

Thorbjørn Lund

Thorbjørn Lund

Inspirert til raps

For to år siden startet Thorbjørn, sammen med Ståle Solberg, opp bedriften Norsk Økoraps AS som kjøper raps fra økologiske bønder. Tidligere var det vanskelig å få til økologisk rapsdyrking, men nye sorter og teknikker har gjort det mulig. Rapsoljen presses ut fra frøene og selges til matolje på flaske og i større kvanta til industri. I tillegg selges den i butikker over hele landet.

- Jeg startet med høstraps fordi jeg var inspirert av det jeg så i Tyskland, Danmark og Sverige, der økologiske bønder dyrker høstraps i stor skala. Vi startet også med raps fordi vi ønsket en ny vekst inn i vekstskiftet som har mange positive effekter på jorda. Høstraps har en fantastisk effekt på jordstrukturen, vi øker avlingene 100–150 kg/daa året etter. I tillegg får vi godt betalt for rapsen. Det er også inspirerende å produsere en vare og et produkt som er sunt og som forbrukeren vil ha. I tillegg blir rapskaken, som blir igjen etter at oljen er presset ut, brukt til proteinfòr av økologiske husdyrprodusenter, sier han.