Ås i AkershusKlimaendringene har skapt store problemer for kornprodusentene det siste tiåret. Forholdene i innhøstingsperioden har variert. I 2011 gjorde kontinuerlig regn i ukesvis det håpløst å få høstet kornet, og lite korn hadde matkvalitet.

Under tørkesommeren i fjor førte mangelen på regn til halverte avlinger. Ekspertene mener ustabile værforhold og ekstremvær vil bli mer vanlig framover.

En av de som er i ferd med å tilpasse seg det ustabile klimaet er Anders Wetlesen. Sammen med familien dyrker han korn i Ås kommune. Til sammen driver han 3600 dekar jord med ulike kornslag. Etter katastrofesesongen i 2011 startet han å drenere jord, og har til nå drenert 850 dekar.

- Jeg ser stor forskjell på jord som er drenert og den som ikke er det. Det blir bedre avlinger, og det er mye enklere å få gjort ting til rett tid når du har godt drenert jord. Drenering er det mest grunnleggende du kan gjøre som bonde. Det har man nytte av både når det er våte sesonger og når det er tørkeperioder.

Tørker kornet selv

Anders Wetlesen er opptatt av få en god jordstruktur, og unngår derfor å pløye for å bevare strukturen i jorda, i tillegg sår han fangvekster etter tresking. Fangvekster tar opp næringsstoffer og beskytter mot avrenning av nitrogen. Samtidig beskytter de jorda mot erosjon. De konkurrerer også bra mot ugras. Dette gir bedre kornavlinger året etter samtidig som det gir positive virkninger på klimagassutslipp, karbonbinding og ikke minst jordkvaliteten.

Når det er våte innhøstingsperioder må kornet tørkes for å få ned vanninnholdet. Derfor ble det bygd tørke på gården i 2014, som ble utvidet allerede i 2018, da det raskt viste seg å være for lite. Da ble det også installert et flisfyringsanlegg. Flis til fyringen skaffer de til veie ved å klippe ned virke langs jordkanter. Både tørkeanlegg og flisfyringsanlegget mottok støtte fra Innovasjon Norge.

- Det gir større sikkerhet for meg å ha egen tørkekapasitet. Jeg slipper stå i kø for å levere korn, og kvaliteten blir bedre når jeg får kontroll på både innhøsting og tørking. Og så har jeg jo mulighet til å levere i januar, når prisen på korn er best, når jeg kan tørke og lagre selv.

Anders Vetlesen

 

Grøfting for gode avlinger

Støtteordningene er viktige for å bidra til at gårdbrukerne har anledning til å gjøre de endringene som trengs for å stå bedre rustet mot ustabile klimatiske forhold. Å grøfte kan for mange være en dyr investering. 2011-sesongen viste at behovet for grøfting var mye større enn tidligere antatt, og grøftetilskuddet som ble avviklet på 1980-tallet, ble gjeninnført nå er satsen 2000 kr/daa

- Kostnadene for å grøfte et dekar kan variere fra område til området, så jeg tror det ville vært lurt å øke tilskuddet enda mer.Grøfting er noe av det viktigste vi kan gjøre for å få best mulig avlinger med høy kvalitet uansett hvordan været er. Det er ingen tvil om at det kommer til å bli større utfordringer med klimaet i framtida. Og det må vi sørge for at vi ruster oss mot. Gode agronomiske metoder kan hjelpe oss langt på vei.