Vinje i TelemarkLokalpolitikerne har sett at landbruket er viktig for både bosetting og utviklingen av arbeidsplasser. For noen år siden ble det derfor utformet en næringsplan med satsing på jordbruk og turisme. For turistnæringen er det viktig at det er et aktivt jordbruksmiljø i området, fordi det opprettholder kulturlandskapet og bidrar til liv i bygda.

Jordressursene er spredt i fjellbygda - derfor er de fleste brukene i Vinje små. Likevel har fem av de seks melkebrukene i kommunen robotfjøs med støtte fra Innovasjon Norge. Kommunen har opprettet et næringsfond, som er på 1,5 mill. kroner årlig, som gis som tilskudd til de som bygger nytt. Dermed holdes lånekostnadene nede, slik at også de mindre produsentene kan modernisere. Vinje-politikerne har også valgt å opprette en stilling som landbruksvikar, noe som betyr mye for å avlaste gårdbrukerne i perioder.

I dag er det 12 bruk som driver med geit i Vinje, ikke minst på grunn av det gode samarbeidet vi har med TINEs anlegg på Haukeli og at politikerne i kommunen er villige til å satse på landbruket.

Kjetil Nessæther, bonde

I Vinje ligger også TINEs meierianlegg, med 12 ansatte, som tar i mot geitemelk. Der produseres det 355 tonn geitost i året, blant annet den spesialitetsmerkede ”Chevre fra Haukeli”.

En av de som leverer geitemelk til Haukeli ysteri er Kjetil Nessæther (39), som for noen år siden vant konkurransen om å bli «årets unge Telemarks-bonde». Han begynte med sau på gården til onkelen sin allerede som 18-åring, og i 1999 overtok han gården Jamsgard i Bøgrend. Gården ble restaurert, og i 2007 sto et bygg på 400 m2 klart for sau og ammekyr.

I 2010 fikk Kjetil én av tre nyetableringskvoter for geitemelk. Han sluttet da med sau og ammekyr og gikk over til geit. Siden har han utvidet kvoten, og i dag er det 200 geiter fordelt i gamlefjøset fra 1967 og den moderne driftsbygningen

i Bøgrend.