Hå i RogalandHan overtok bruket etter sine foreldre allerede som 21-åring i 1992. Her produserer han 400 tonn melk i året. Han fôrer opp halvparten av oksene og alle kvigene og har 200 vinterfôra sau på bruket. Det er mye å gjøre på gården, men ved hjelp fra avløser, en bror som er med i lamminga, kona og de tre ungene går hjulene rundt.

Knut Åge lar seg ikke alltid styre av om han får økonomisk støtte fra Innovasjon Norge eller ikke, så i 1997 bygde han ny driftsbygning for kyrne uten støtte fra Innovasjon Norge.

- Det har jo gått rimelig greit. Jeg har holdt kostnadene nede ved å øke egen arbeidsinnsats. Jeg bygde fjøsene selv, og fikk lån fra Jæren Sparebank.

Det viktigste er at det nye fjøset har forbedret logistikken for han som bonde og velferden for dyrene. Landbruket er en viktig del av samfunnslivet i Hå. Da idrettsanlegget til Vigrestad idrettsklubb måtte oppgraderes ble det utført dugnadsarbeid til en verdi av 6–7 millioner. Det var mange folk i bygda som deltok i dugnaden, og gårdbrukerne stilte med gravemaskiner, traktorer og annet utstyr og gjorde med det en veldig viktig del av arbeidet.

Jeg trives veldig godt med å være bonde. Det er det beste yrket jeg kunne hatt. Det er mange ulike arbeidsfelt og jeg liker variasjonen i arbeidet. Det er klart det blir mange arbeidstimer i løpet av et år, men vi har rimelig gode villkår og får ei alminnelig inntekt. 

Hvert år i januar arrangerer kommunen, Bondelaget og SpareBank 1 SR-Bank sammen et stormøte om ulike temaer som betyr noe for landbruket. I år kom det over 700 tilhørere som ville høre debatten om dyrevelferd mellom Olaug Bollestad og Live Kleveland fra Dyrevernalliansen. Møtet ble Olaug Bollestads debut som landbruksminister. Arbeidet i Bondelaget tar en stor del av tiden til Knut Åge Gjersdal, og er noe han trives godt med.

- Det viktigste for meg er å holde troppene samlet og at vi inkluderer alle. Vi må tenke på helheten i landbruket, både her i Rogaland og hele landet. Vi må passe på at vi får ei fornuftig utvikling, med gode og forutsigbare rammevilkår.