Marit Epletveit (41) fra Gjesdal, ble beskrevet som dynamisk, dyktig og uredd av valgkomiteen da hun tok over som fylkesleder i Rogaland Bondelag for drøyt to år siden, med blant annet fire år som leder av lokallaget i Gjesdal. Marit er gift og har fire barn i alderen 8 til 12 år. På gården, som ekteparet når har drevet i ti år, er det melkeproduksjon med en kvote på 200 tonn og 31 årskyr.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det mest positive her i Rogaland er at det er så mange engasjerte bønder, som jobber og står på og sørger for at økonomien går rundt i det de gjør. Bøndene her er villige til å dele sine erfaringer med hverandre. Vi er jo ganske mange, og vi bor tett, så det er alltid noen å spørre om hjelp og diskutere både slåttetidspunkt og gjødselmengde med.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Det er mange politiske avgjørelser som har stor betydning for oss som er utøvere i næringen. Og ofte skifter det hva som er gjeldende retningslinjer. Mange av oss er bekymra for framtida når pelsdyroppdrettsnæringen nå skal avvikles. Og det arbeides med å stramme inn kravene til hvor mye spredeareal vi kan ha. Dette er endringer som har stor innvirkning på muligheten vår til å planlegge drifta på gårdene.

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Politikerne bør sette seg inn i landbruket. De bør ha en god dialog med lokallagene og fylkeslaget vårt. De må kjenne til konsekvensene av kommunale og fylkeskommunale vedtak som har betydning for oss, og ta våre interesser med i betraktning når de beslutter. Jeg synes også at politikerne skal være bevisst i sine bestillinger. Skal vi ha norsk mat i butikkhyllene, krever det at alle velger norsk og at det legges føringer for dette i innkjøpsstrategien til fylker og kommuner.