Landbruket skaper verdier

  • Tips en venn om denne siden

Landbruket er Norges største fastlandsindustri og bidrar til verdiskapning og sysselsetting over hele landet. Her får du en oversikt som viser hvordan dette fordeler seg mellom fylkene.

Gjennom å bruke jorda til produksjon av mat og tjenester skaper norske bønder store verdier i alle fylker og nesten alle kommuner i Norge. Landbruket omsetter for 164 milliarder i året og 41 000 personer er direkte sysselsatt i næringen. De økonomiske verdiene gir skatteinntekter for kommunen og gir gjennom dette grunnlag for annen næringsvirksomhet i lokalsamfunnene. At jorda rundt om landet blir brukt er avgjørende for det norske kulturlandskapet, og sammen med lokal matproduksjon er dette utgangspunktet for en stadig økende andel turisme til Norge. I tillegg er bønder viktige menneskelige ressurser i sine lokalsamfunn, både til hverdags og ved store hendelser som brann, flom eller ras. 

Ved å klikke i menyen til høyre kan du lese eksempler på hvordan landbruket skaper verdier i de ulike fylkene rundt om i landet. Du kan også få en oversikt over verdien av solgte landbruksvarer i alle landets kommuner i 2018. I tillegg kan du lese mer om hvordan bøndene vurderer lønnsomheten og framtidsutsiktene på egen gård. I tillegg presenterer vi korte intervjuer med våre fylkesledere hvor de forteller om utfordringer og forventninger til politikerne etter kommune- og fylkestingsvalget.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere