Arendal i Aust-AgderI 1938 kjøpte oldefaren til søstrene Kjevik gården, siden han måtte finne ny gård da Kjevik flyplass trengte arealene hans. Dagens eiere, Caroline og Terese, drev sammen med sine foreldre i noen år, før de overtok driftsansvaret i 2019. Sammen med dem er Torunn Dalen, den tredje av de som i dag utgjør bedriften «Søstrene Kjevik». Allerede i 2010 satte søstrene opp et nytt hønsehus til 7500 verpehøns, for å kunne gå over til å ha frittgående høns, og i 2014 satte de i gang arbeidet for å bli godkjent som Inn på tunet-bedrift (IPT).

Bakgrunnen for at vi fant ut at vi ville bli Inn på tunet-gård er at NAV kom med en gutt som kunne trenge å komme ut i arbeidspraksis noen dager i uken.

- Han trivdes veldig godt hos oss, og hadde stort utbytte av det, og vi selv trivdes veldig godt med arbeidet. Og så har vi jo bakgrunn for å jobbe med mennesker, jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider, og søsteren min er utdannet ambulansefagarbeider, sier Terese.

Inn på tunet-gård

Inn på tunet er en godkjenningsordning som er administrert av Matmerk. Ordningen er rettet mot gårdsbruk som ønsker å tilby tjenester til det offentlige og private som innebærer besøk, tilrettelagt arbeid, undervisning eller annet som er aktuelt for de som kan ha nytte av å komme på en bondegård. Når et gårdsbruk har fått status som Inn på tunet-gård, er hele gården og gårdsdriften blitt gjennomgått for å sikre at det er trygt og sikkert både for de som trenger tjenestene som tilbys og de som leverer tjenestene. I dag er det omtrent 400 gårdsbruk over hele landet som er aktive Inn på tunet-bedrifter.

Kontakten med dyr er veldig positiv, enten det er barn som er utagerende, personer som er engstelige for kontakt med mennesker, eller demente. Dyrene får de til å roe ned og føle seg vel, sier Terese.

- Vanligvis tar det ganske lang tid å bli godkjent som IPTbedrift, men vi gjorde det superraskt. Vi startet prosessen i april/mai 2014, og hadde godkjenningen klar i juni samme år. Det var mye vi måtte dokumentere, og det siste vi fikk i boks var at revisor fra Matmerk kom innom en lørdags morgen for å ordne de siste papirene som måtte på plass, sier Torunn.

På gården er det 18 melkekyr, ammekyr, 7500 høner, 2 geiter, 5 lamaer og plass til oppstalling av 10 hester. Til sammen er det fem damer som er med i gårdsdriften og IPT. Så det er mer enn nok å gjøre. Søstrene Kjevik tilbyr gårdsbesøk for barnehager og skoler, de tar imot skoleelever som trenger avveksling for å klare å gjennomføre skoleløpet sitt, og personer som ikke klarer å være aktive på det ordinære arbeidsmarkedet får tilbud om en jobb som er tilpasset deres situasjon.

- Det som gir oss mest, er mestringsfølelsen og de båndene som vi klarer å knytte mellom menneskene. Ting går ofte altfor fort, men da må vi bare roe ned tempoet og la folk sitte og prate innimellom. Det er viktig for alle mennesker å være en del av noe.