Han er fylkesleder på femte året for Vestfold Bondelag. På gården på Nøtterøy i Færder kommune driver han med jordbær. Thorleif begynte å drive for seg selv da han var 21 år. Han leverer om lag 100 tonn i året, og sammen med et par andre Vestfold-produsenter fyller de opp butikkene til Rema 1000 og Norgesgruppen i fylket med dagferske bær i hele sesongen.

Hva er det mest positive med jordbruket i fylket?

- Det er veldig mange flinke, fremoverlente unge bønder. Vi er store på grønnsaker og matkorn, men vi har også
flinke produsenter av gris og melk. Og så har vi en godt utbygd matindustri.

Hva er den største utfordringen i næringen?

- Tollvernet er den største utfordringen. Innenfor frukt, bær, poteter og grønnsaker er tollvernet for lavt. Det gjør at
norskandelen er meget lav innenfor flere kulturer. Vi driver bynært landbruk. For noen år siden var det mye press på
matjorda, men nå har politikerne en helt annen bevissthet om dette. Nå er det mer klimaendringene vi sliter med. Vi
har mye mer både regn og tørke vi må håndtere. Denne utfordringen vil kreve mye av oss i årene framover

Har du et godt råd til politikerne i fylket?

- Ja, de må legge til rette for rekrutteringen. Nå har vi ikke lenger et tilbud om videregående utdanning rettet mot
grøntbransjen. Dette må vi sammen finne en løsning på. For næringen trenger kvalifiserte utøvere, og de som vil
inn i næringen må få et utdanningstilbud.