Årsmøtet har funnet sted i strålende men alt for tørt sommervær på Lillehammer. Vi hadde to innlegg på tre minutter hver i generaldebatten og begge innleggen ble tatt med i den endelige resolusjonen fra årsmøtet. Vårt forslag fra Anna N Rathe om "nullvisjon for dårlig dyrevelferd" ble mye debattert og ble vedtatt. Vår henstilling om økt oppmerksomhet og tiltak innen hjorteviltforvaltningen ble også tatt med og vil bli fulgt opp av styret i Norges Bonderlag.