Valgnemnda i Trøndelag Bondelag har startet sitt arbeid og ber om innspill på nye kandidater til ulike verv og vurdering av sittende styre. Første møte ble gjennomført 23. oktober.

- Vet dere av personer som kan være aktuelle og representerer viktige verdier for trønderbonden, ikke nøl med å send oss forslag allerede nå, det sier leder Eli Birgitte Singstad til lokallagene.

De andre medlemmene i valgnemnda er; Lorns Olav Aunsmo (nestleder), Synnøve Ingulfsvann, Halvor Braa, Leif Kristian Bordal og Toril Svarva.

Her er oversikt over styret:

  • Leder på valg: Petter Harald Kimo, Indre Fosen, melk, salg av foringskalv
  • Nestleder valg: Hanne Elisabeth Staverløkk, Soknedal, melk, oppforing egne okser
  • Styremedlemmer på valg, Torstein Næss, Inderøy, melk, salg av foringskalv, smågris, Arnt Ove Løvås, Melhus, kylling, korn og Kjell Erik Berntsen, Rennebu, sau
  • Styremedlemmer ikke på valg Gunnar Alstad, Skatval, melk, oppforing av egne okser, såkorn, Camilla Strøm Johansen, Nærøysund, melk, foringskalv, Hanne Elisabeth Staverløkk, Soknedal, melk, oppforing egne okser
  • Vara på valg: Andrea Murvold, Snåsa, slaktegris, korn, Jørn Magne Vaag, melk, oppforing egne okser, korn, ammeku ,Kine Sofie Sandstad Skjeset, gulrot,korn