Norges Bondelag kan ikke være med å ta ansvaret for en landbrukspolitikk som bryter med Stortinget sitt mål om økt norsk matproduksjon, kortreist og sunn mat samt redusert mattrygghet til norske forbrukere.  Vår eneste mulighet er å bryte forhandlingene og plassere ansvaret for framtidig norsk matproduksjon i Stortinget.

Vi vil ha et landbruk som produserer mat på norske gras-, korn- og beiteressurser.  Framtida trenger et klimasmart landbruk med matproduksjon i et levende landskap.

Nå må Stortinget vise ansvar for matsikkerheten til den norske befolkninga og gi landbruket mulighet til å øke produksjonen av norsk mat.Konsekvensene av tilbudet for norsk landbruk er lavere inntektsutvikling enn andre i samfunnet.  For ei næring der lønnsomheten er svært lav, med inntekter langt under andre norske yrkesgrupper, får dette alvorlige konsekvenser for framtidig drift på gårdene rundt om i hele landet.

9 av 10 melkebønder, 8 av 10 som driver med ammeku og nesten alle kornprodusentene i Trøndelag vil tape på Sylvi Listhaug sitt tilbud i jordbruksoppgjøret.

Regjeringa tar fra de mange og gir til noen få store.  Tilbudet fra staten gir enn inntektsvekst på 10.700 for landbruket, mens andre yrkesgrupper får over 17000. 

Bondelaget kan ikke godta et tilbud som svekker inntektsutviklingen til bøndene sammenlignet med andre yrkesgrupper i landet.

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag