Turen startet med en orientering på gården hos Anders  Braa og Margareth Bøhn, der vi også traff leder i Byneset Bondelag Marit Kviseth og Tor Olav Fallan som i tillegg til å ha mye korn selv også er entreprenør og presser for andre kornbønder. Tema for besøket var innsamling av halm fra området på Byneset og organisering av dette. Byneset Bondelag har vært i nær dialog med Tynset Bondelag og bortimot all halmen er nå bestilt. Tynsetingene planlegger å komme selv for å presse halmen og besørger også bortkjøring/transport. De har bestilt overnatting på "jordbærhotellet" til Olav Opland. Det har vært mange telefoner og mye organisering for lokallagsleder Marit Kviseth, men nå ser det ut til at alt er i "boks" forutsatt godt vær til halmberging.

Turen gikk videre til jordbær- og bringebærbonde Olav Opland. Han var svært glad for at han hadde vatning på det meste av jordbærarealet i år. Vatningsanlegget er ubrukt i 8 av 10 år, men er til gjengjeld helt nødvendig i år som dette. Et mindre areal uten vatning ga svært dårlig avling. På grunn av dette ble jordbærsesongen bortimot normal. Bringebæra, også de under vatning, tegnet meget bra og sesongen hadde nettopp startet. Imidlertid har det tidligere år vært avlingssvikt og Olav Opland har opplevd at det har tatt flere år for avlingsskadeerstatning er blitt utbetalt. Det er å håpe på at dette ikke blir tilfelle i år.

Etter lunsj hadde representantene fra Trøndelag Høyre sammen med fylkesleder Kari Åker møte med representanter fra Hitra Bondelag; Bodil Birkeland (ikke på bildet), Tore Mellemsæther og Sverre Hansen. På Hitra opplever mange i år 50 - 80 % avlingssvikt på grovfôret. For det første var det store overvintringsskader mange steder og behov for å så på nytt. Videre har tørken sørget for dårlig gjenvekst av gjenlegget, og i tillegg oppleves det store utfordiinge med hjorten. Hjorteplagen er nå blitt så stor at mange bønder gir opp landbruket på øya. Det har vært utallige møter med kommunen og det er lagt planer for reduksjon av hjortebestanden, men den ser ut til å fortsette å vokse. Sverre Hansen vil nå sende dyr til slakt for å prøve å overleve vinteren med det grovfôret han har og i tillegg det han kan kjøpe utover høsten. Tore Mellemsæther ser ingen annen råd enn å kutte ut saueholdet av kvit sau og fortsetter med en redusert bestand av villsau. Jan Grønningen og Guro Angel Gimse ville ta opp utfordringen knyttet til hjorten med Fylkeskommunen som fikk det overordnete forvaltningsansvaret fra Fylkesmannen for få år siden.