11.-12. november var noen og tjue odelsberettigete samlet i Trondheim til Odelscamp. Søsken og samboere/ektefeller var med. For det er viktig å starte samtalen - starte prosessen. Det tar tid å ta valget om en skal ta over en gård eller ikke. Og en må snakke sammen, gammel som ung. Det er viktig å avklare forventninger. Det er lyst og interesse som er drivkrafta for å ta over gård nå, ikke en plikt, sa Landbruksdirektør Tore Bjørkli til den lydhøre forsamlingen.

Hilde Haugdahl Humstad er rådgiver og medspiller i eierskifte-prosesser ved generasjonsskifte på gårder. En god eierskifteprosess er kjempeviktig, sier hun. Åpen dialog, kommunikasjon og det å kunne formidle ønsker og forventninger til hverandre er noen av suksessfaktorene ved eierskifte.

Hvordan en skal oppnå resultater ut fra mulighetene som ligger i gårdsbruket er helt opp til den enkelte. Det sa alle de tre bøndene som var invitert til å holde innlegg for odelscamp-gjengen. Uansett hvordan du snur og vender på det, så er det DU som er den viktigste ressursen på gården, sa fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo. Nina Vangen Ranøien fra Hoston sa det slik at alt er vevd sammen, så spørs det på styrken i veven. Det du gjør må du gjøre fullt og helt, og ikke stykkevis og delt, rådet hun. Knut Johan Singstad fra Hemne fikk tidlig sjansen til å påvirke valg for gårdens framtid. Da det ble aktuelt å kjøpe nabogården, spurte faren den gang 19 år gamle Knut Johan: Har du lyst? Svaret var ja, og det la grunnlaget for mulighetene som ligger på gårdsbruket i dag.

Kunnskap og kompetanse i tillegg til lyst er også viktig. Knut Johan rådet gjengen til å dra ut, ta agronomutdannelse, jobb på andre gårder og finn ut om du og gården vil passe sammen.

Anja Viken Mjønesaune og Knut Johan Singstad, begge fra Hemne.

Anja Viken Mjønesaune er odelsjente på en gård på Hellandsjøen i Hemne. Hun har tre yngre søsken, er utdanna sykepleier og har stifta familie med en bonde på "den andre sida av fjellet". Hun har helt siden hun var lita sagt at det er bonde hun vil bli. Det ligger forventninger og press i odelsloven, men det er jeg selv som har stilt meg ovenfor det presset, ikke foreldrene mine. I dag er det et valg vi gjør sjøl - en mulighet vi har.

Fysikeren Stefan Preisig havnet som assisterende rektor på Skjetlein videregående skole, en av fylkets to naturbruksskoler. Kunnskap er viktig i en verden hvor det ikke er en selvfølge at alle har nok mat, verdens befolkning øker og klimaet er i endring. Skal en produsere nok mat og sikker mat på en god og bærekraftig måte, så må en ha kunnskap.

Hva må til for at dere skal ta over en gård? Den ivrige gjengen på Odelscampen hadde klare svar til det. Må ha lyst, må være trygt økonomisk for det er så stor forskjell fra å være lønnsmottaker. Vi må ha nettverk rundt oss som vil det beste for gården. Vi må ha kunnskap til å gjøre en så viktig jobb som matproduksjon er. Det er våre mål og vår vilje, ikke foreldrene våre sine. Det må være ressurser å hente og mulighet til å kunne bygge ut. Vi må ha hjelp fra forrige generasjon og vi må ha gode råd fra bondelaget, landbrukskontoret og andre som kan gi gode råd for gården og drifta der.