Utarbeidet av Animalia og slakteriene etter anbefaling fra Veterinærinstituttet.

Revidert 11.12.2023

Bakgrunn

Den første røde sona ble opprettet i regi av husdyrnæringa og gjort gjeldende fra 6.11.2023. Etter dette har Mattilsynet gjennomført en omfattende kartlegging av besetninger med kliniske mistanker, kontakter til disse og foretatt vurderinger av sannsynlige smitteveier. Basert på dette og en felles risikovurdering har husdyrnæringa i dag besluttet å justere den røde sona til nå å omfatte hele Verdal kommune, gamle Inderøy kommune og Steinkjer kommune opp mot hovedveien nord for Ogna (se kart).  Resten av den gamle røde sona (dvs. Levanger, gamle Mosvik og Steinkjer nord for Ogndalsveien) er blitt omdefinert til gul sone. Kommunekart. Ny soneinndeling gjelder fra 11.12.2023.

Forskjell på rød og gul sone

Risikoen for uoppdaga tilfeller og forekomsten av smitta besetninger anses som betydelig i rød sone. Livdyromsetninger er fortsatt uønsket og forbundet med stor risiko i rød sone, men i spesielle tilfeller kan det bli åpnet for livdyromsetning - ta kontakt med aktuelt slakteri angående dette. Det er ulik grad av risiko også innenfor rød sone, dette tar slakteriene hensyn til i sin vurdering. I gul sone er risikoen økt sammenlignet med resten av Trøndelag/Norge, men lavere enn i rød sone, det åpnes derfor opp for livdyromsetning, men med krav om ekstra tiltak (se under). Se under for detaljer. Dyr kan omsettes fra områder utenfor sonen (grønn sone) inn til både gul og rød sone, og fra gul sone inn til rød sone.

Dyreflyt i rød og gul sone

 • Sluttfôringsenheter:
  • Rød sone: Kjøp av fôringsdyr fortrinnsvis fra gul eller grønn sone. Kun unntaksvis fra rød sone.
  • Gul sone: Kjøp av fôringsdyr kun fra gul eller grønn sone.
 • Ammeku (begge soner): Avlsokse og ammekyr/kviger fra gul eller grønn sone.
 • Melkeproduksjon (begge soner): Mordyr, evt. avlsokse fra gul eller grønn sone.
 • Kombibesetninger (begge soner): Alt innkjøp fra gul eller grønn sone.

Varighet av tiltakene

Varigheten av tiltakene vil avhenge av smittesituasjonen i Trøndelag fremover, og er derfor usikker. Størrelsen på rød og gul sone vil kunne justeres til å både øke eller krympe i omfang i tråd med bedre oversikt og omfanget av påviste tilfeller. Erfaring fra Rogaland tilsier at omsetning av dyr innen rød sone er risikofylt i lang tid fremover og at nye tilfeller kan dukke opp også etter neste års beitesesong. 

Tiltak rød sone

 • Dyr inn til rød sone fra grønn og gul sone er tillatt
 • Ikke dyr ut av rød sone
 • Ikke omsetning av dyr innen rød sone.
 • Unntak kan vurderes av bransjen i felleskap ved dyrevelferdsmessige eller produksjonsmessig store behov med smittereduserende tiltak.
 • Smittereduserende tiltak
 • Krav om veterinærattest for enkeltdyr og besetning, også for dyr under 12 mnd. Ved funn av mistenkelige symptomer skal Mattilsynet kontaktes og ingen omsetning gjennomføres.
 • Krav om at kjøper ikke kan selge dyr før etter 2 mnd. karenstid.
 • Sterk anbefaling:
  • Klipp av dyr til salg før veterinær foretar undersøkelse øker sikkerheten for sjukdomsfrihet Obs utetemp og HMS. Klipping forutsetter at dyrevelferden er i varetatt ved lave temperaturer. Alternativt kan klipping skje på deler av dyret i forbindelse med undersøkelse.
  • Jodvask med isolasjon av dyr som skal selges (egen binge eller beite). Jodvask kan redusere risiko for smitteoverføring ved salg av dyr fra besetninger med uoppdaga smitte. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV DESINFEKSJON AV DYR
  • Redusere antall selgere til hver kjøper.

Tiltak i gul sone

  • Dyr inn til gul sone fra grønn sone er tillatt.
  • Ikke salg av dyr ut av gul sone til grønn sone.
  • Salg innen gul sone og inn til rød sone er tillatt.
 • Smittereduserende tiltak
  • Krav om veterinærattest enkeltdyr og besetning, også for dyr under 12 mnd. Ved funn av mistenkelige symptomer skal Mattilsynet kontaktes og ingen omsetning gjennomføres.
  • Krav om at kjøper ikke kan selge dyr før etter 2 mnd. karenstid.
  • Anbefaling:
   • Klipp av dyr til salg før veterinær foretar undersøkelse øker sikkerheten for sjukdomsfrihet Obs utetemp og HMS. Klipping forutsetter at dyrevelferden er i varetatt ved lave temperaturer. Alternativt kan klipping skje på deler av dyret i forbindelse med undersøkelse.
   • Jodvask med isolasjon av dyr som skal selges (egen binge eller beite). Jodvask kan redusere risiko for smitteoverføring ved salg av dyr fra besetninger med uoppdaga smitte. PRAKTISK GJENNOMFØRING AV DESINFEKSJON AV DYR
   • Redusere antall kontakter til besetningen din.