Meierisjef Kjell Tronhus (til høyre) orienterte styret i Nord-Trøndelag Bondelag om virksomheten på Verdal.

Tine Verdal tar imot 100 millioner liter melk hvert år, og har 121 ansatte. Ved anlegget produseres blant annet Jarlsberg, Norwegia, Gräddost, Bremykt, Meierismør og pulver av myse.

Meierisjef Kjell Tronhus orienterte om driften ved anlegget. Marit Haugen, medlem i konsernstyret i Tine, fortalte om resultat og planer i Tine, mens rådsmedlem Jørn Vaag tok for seg eierorganiseringa, som ble endret i 2015.

Fylkesstyret var svært godt fornøyd etter orienteringene og omvisningen, og fylkesleder Asbjørn Helland ga uttrykk for at han om mulig var enda stoltere av å være Tine-eier og leverandør etter å ha fått innblikk i det arbeidet som Tine gjør på alle områder.