Staten har lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjøret 2019. Dette er et svar på jordbrukets krav, hvor hovedprioriteringene var økonomisk løft for frukt, grønt og kornbøndene, og en styrking av små- og mellomstore gårdsbruk. Med ei ramme på 1. milliard, der 890 millioner går til økte kostnader, blir det ikke mye rom igjen til å utvikle næringa vår.

- Tilbudet danner totalt sett et god utgangspunkt for videre forhandlinger, men er ikke mer enn forventet, sier leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård.

Landbruk drives ulikt over hele landet, og preges i stor grad av de gitte naturforholdene i hvert enkelt distrikt.

- Norge er et særegent land, og skal vi kunne opprettholde dette, må staten i mye større grad legge til rette for at vi skal bevare vår særegenhet, tilføyer Slapgård.

Forventet mer av KrF

- Den økte satsinga på familiebruk blir ikke møtt, og vi hadde forventet mer av KRF og Olaug Bollestad, landbruks- og matminister (KrF). I stedet opprettholdes den samme strukturen som tidligere, uten KrF i regjering, uttaler Slapgård.


Må ha alle typer bruk

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård, er tydelig på at skal vi kunne gi forbrukeren trygg mat, og dyra god dyrevelferd, må vi tørre å satse på alle typer bruk.


- Det er dette som er grunnlaget for at landbruket i Norge er en suksesshistorie. Summen av alle de små, mellomstore og store brukene.

 

Styret i Nord-Trøndelag bondelag sammen til felles pressekonferansevisning ( fv.Bjørnar Schei, Odd Erik Rødde, Audhild Slapgård, Erlend Fiskum. Sammen med dem rådgiver Leif Hjulstad, helt til venstre).