Neste alle lokallagene i fylket var representert med en eller flere deltakere på møtet. Fylkesleder Lars Morten Rosmo innledet omkring bakgrunn for møtet og viste blant annet til fjorårets vellykkede aksjoner. Han tok også opp den politiske situasjonen og behovet for å arbeide opp mot både regjerings- og støttepartiene.

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan orienterte om krav og tilbud. På slutten av møtet ble planer eventuelle aksjoner ved brudd lagt fram og diskutert.

Lederne i lokallagene uttrykte sinne og frustrasjon over regjeringens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. De viste til at det reelle tilbudet var nær null kroner, noe som ikke kan bli akseptert ut fra det lave inntektsnivået som er i jordbruket.

På bakgrunn av stemingen på møtet er Sør-Trøndelag Bondelag klar for å aksjonere kraftig dersom det blir brudd i forhandlingene. Vi vil vise regjeringen at en slik utvikling av inntektsmulighetene for våre medlemmer ikke kan aksepteres. Den er heller ikke i tråd med Stortingsflertalles klare intensjoner og føringer for etter fjorårets behandling av jordbruksoppgjøret. Statsråd Listhaug kjører her et riskikofylt sololøp!