Vi ble først tatt imot av samarbeidspartneren til Utviklingsfondet og en representant av den offentlige veiledningstjenesten, og hadde et kort møte med dem. De fortalte om de såkalte modellbønder og deres "oppfølgere", dvs bønder som skulle lære av modellbøndene. I deres område hadde de ca. 25 modellbønder som hadde fått opplæring i bærekraftig matproduksjon, ved bruk av vesktskifte, husdyrgjødsel, erosjonsforebyggende tiltak og jordforbedring. De fleste modellbøndene gjorde det meget bra siden oppstarten for ca. 2 -3 år siden

.

Ute i Chinsume-landsbyen ble vi tatt imot med sang og glade mennesker. En meget stolt modellbonde Elena Melenga viste oss de ulike feltene der hun demonstreret ulike dyrkingsteknikker og ulike jordbruksvekster. Hun dyrket både mais, jordnøtter, bønner, hirse og sorhum. Elena hadde 6 acres jord (52 dekar) og leide en del arbeide, siden hun var enke og drev alene. Hun hadde 15 andre bønder som  såkalte "følgebonder".

Siden besøkte vi også Mbulawo landsbyen der vi fikk lære på kjenne hr og fru Soko som drev enda mer oppfattende med 24 ulike demonstrasjonsfelt. Det var imonerende hvor mye kunnskap som ble demonstert ved hjelp av de ulike demonstrasonsfeltene