Staten la i dag fram sitt tilbud på 8,9 mrd kr i jordbruksoppgjøret. Det er et svar på kravet fra jordbruket på om lag 11,6mrd kr om betydelig tetting av inntektsgapet, kompensasjon for kraftig kostnadsvekst og et løft for alle bønder for å sikre matproduksjon og fortsatt matsikkerhet.

Det skiller i underkant av 3 mrd.kr mellom jordbrukets krav og statens tilbud.

- Jeg er lettet over at staten har forstått alvoret i kostnadsveksten og at de i stor grad møter oss på kostnadskompensasjon. Men 30 000 kr i innteksløft er ikke nok for å skape framtidstro for at de unge skal tørre ta steget inn i næringa, sier fylkesleder i Trøndelag Bondelag Petter Harald Kimo. Nå er det viktig at den ekstraordinære utbetalingen for 2022 kommer raskt. Det er viktig for å sikre årets matproduksjon i en urolig tid, sier Kimo.

I tilbudet følger regjeringen langt på vei den ekstraordinære kompensasjonen i 2022 som jordbruket krever, og kostnadsutviklingen i 2023.

– Nå skal vi gi forhandlingsutvalget ro til å lese tilbudsdokumentet nøye. Oppgjøret i år er komplisert, det er mange elementer som skal må på plass, sier Petter Harald.

På bakgrunn av gjennomgangen vil jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.