Det ble full sal på Stiklestad ondag kveld når Norsvin Trøndelag og Nord-Trøndelag Bondelag inviterte til informasjons- og debattmøte om muligheter til markedsregulering i svineproduksjonen. Gjennom Jordbruksforhandlingene 2018 ble det enighet om at det skal utredes ordninger som kan gi bedre ballanse mellom produksjon og etterspørsel på svinekjøtt. Det skal nå utarbeides et forslag som legges ut på høring 1. september, og både Norsvin sin representant, Gustav Grøholt og Bondelagsleder Lars Petter Bartnes oppfordret produsentene til å komme med forslag/innspill både før høringen legges ut og i høringsrunden.


Allerede i møtet på Stiklestad fikk organisasjonene tilbakemeldinger og innspill på hva som bør vektlegges i ordningen. Diskusjonen avspeilet en samlet forståelse og uttrykt behov for å komme i markedsbalanse, men noe mer uenighet om hvordan en skal nå målet. Blant slaktegrisprodusentene er det allerede gjort en betydelig innsat gjennom å levere slakt med lavere slaktevekt, og nå utfordres smågrisprodusentene til å ta sin del av oppgaven. Lars Petter Bartnes oppfordret derfor alle smågrisprodusenter til å redusere bedekninger av purker nå for å oppnå virkning så tidlig som mulig i 2019.