Programmet for årsmøtet ser slik ut:

1000-1020 Åpning og opprop.
1020- 1040 Leders tale v/ fylkesleder Asbjørn Helland
1040-1100 Innlegg fra styret i Norges Bondelag v/ leder Lars Petter Bartnes
1100-1200 Spørsmål og debatt

1200-1300 Lunsj

1300-1330 Innlegg v/ regiondirektør Merethe Storødegård i NHO
13:30-1400 Debatt fortsetter
1400-1430 Årsmelding, regnskap, strategi- og arbeidsplan, budsjett. 

1430-1445 Kaffepause

1445-1545 Valg
1615 Avslutning

Møtet blir streamet fram til de vanlige årsmøtesakene starter kl 14.00.