Over halvparten av melken som produseres i Norge går til å lage ost. Dersom dansk ost skviser ut den norske å grunn av lavere produksjonskostnader, kan 4000 melkebønder i Norge bli nødt til å avvikle melkeproduksjonen viser beregninger Norges Bondelag har gjort.

 - Dette vl i særlig grad påvirke trønderske melkebønder - sier fylkesleder Rosmo - da en svært stor andel av trøndersk melk går inn i osteproduksjonen. Fraflytta bygder i hele Trøndelag og gjengrodd kulturlandskap vil få direkte konsekvenser for turistnæringen i Norge. 

 - Omlegging av tollvernet har ført til at særlig danskene reagerer - kommenterer Rosmo - Det ser ut til at danskene har fått inntrykk av at nordmenn ikke får glede seg over dansk ost lenger. Dette stemmer ikke. For de aller fleste oster er tollvernet uendret, fordi det er kun utvalgte faste oster som berøres. Oster som ikke rammes er eksempelvis Gamle Ole, Castello Blue og Apetina fetaost. Det norske markedet består i liten grad av dansk fastost i dag. De nye tollvernreglene skal hindre at dansk fastost skal skvise ut den vanlig norsk gulost. -

 - Hvis en matvarekjede velger å produsere sin egen merkevare på et dansk meieri, og dermed skviser ut den norske fastosten på grunn av lavere produksjonskostnader, vil det få fatale konsekvenser for norske melkebønder som er helt avhengig av et hjemmemarked - sier Rosmo - Det vil ikke bare ramme bønder, men også distribusjonsleddet, meieriansatte og ikke minst forbrukerne, som mister muligheten til å velge norsk. -

- Danskene har eksport som primærmål, vi har selvforsyning og bosetting. Ulike mål krever ulik politikk - sier Rosmo - Vi har et generelt høyt kostnadsnivå og vi klarer ikke å konkurrere med europeere på pris når det gjelder mat. Topografi og klima i Norge lar seg ikke sammenligne med forholdene lenger sør -

 

.