Optimisme og framtidstru preget en vel blåst sluttkonferanse for Kompetanseløftet

Av Anne Grete Rostad,
  • Tips en venn om denne siden

Sluttkonferansen samlet mye folk fra mange ulike ledd i landbruket. Konferansen hadde vektlagt et progrma med variert innhold, og ulike formidlingsmetoder. Foiler og filmer er tilgjengelig her.

Det grønne skiftet - landbrukets renessanse?

v/ Reidar Almås, Norsk senter for bygdeforskning

Vi ser dere - vi utfordrer dere!

v/ Astri Liland, fagsjef kompetanse i Norsk landbrukssamvirke

Nye arbeidsmetoder i landbruket—vår erfaring med erfarings-grupper og mentor

Blir det bedre mat av samordna rådgivning?

v/Petter Baalsrud, Medlemssjef Tine

Framtidsvyer fra framtidens bønder og landbruksrådgivere

Hva har vi høstet, hva sår vi?

v/Hanne Solem Hansen Studieleder på HiNT

Er landbruket i Trøndelag offensivt nok - hvor går veien videre

v/Kirsten I . Værdal, landbruksdirektør i N-T,

Landbruksmelding Trøndelag - et styringsverktøy som gir resultater

v/Gunn Iversen Stokke, fylkesvaraordfører i Sør Trøndelag,

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal
Torsdag
02
april

ELEKTRONISK: Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Digitalt

Våre samarbeidspartnere