Rapporten for 2011 er nylig lagt fram, og der kan Mattilsynet melde om at det er svært få sykdommer på dyr i Norge og liten fare for smitte til mennesker.

- Norge er i verdstoppen når det gjelder dyrehelse, og det gjelder i særlig grad for sykdom som kan smitte mellom dyr og mennesker, skriver Mattilsynet i ein kommentar til Zoonoserapporten for 2011. Det blir årlig rapportert om eventuelle forekomster av 11 viktige smittestoff til EU, og Norge har nullstatus for en rekke av disse.

Blant annet har det blitt dokumentert at Norge er fri for både rabies, storfetuberkulose, ekinokokkose, trikinose, brucellose, Q-feber og kugalskap.

Salmonellasituasjonen har lenge vært svært god, men i 2011 blei det påvist flere tilfeller både hos produksjonsdyr, hest og hund. 12 storfebuskaper, 13 sauebuskaper og 5 bruk med fjørfe fikk påvist salmonella. I tillegg ble det påvist salmonella på 19 hunder og 36 hester.

Trass i flere påvisinger av salmonella, og utbrudd av rabies på Svalbard, skriver Mattilsynet at Norge fortsatt har svært lite smitte fra mat og dyr.