Du som har fjørfe, er smittevernsjef i din besetning. Den aller viktigste jobben du kan gjøre for å hindre smitte i din flokk, er å tenke forebygging i alt du gjør. De fleste sykdommer smitter FØR sykdomstegn opptrer, tenk på det hver gang du går inn og ut av fjøset ditt, melder Mattilsynet på sin hjemmeside.

Dersom du driver et kommersielt dyrehold, er du forpliktet til å ha en skriftlig smittevernplan. Smittevernplanen skal oppdateres minst en gang i året, kanskje det er på tide å se på den nå?

Du er også forpliktet til å ha en smittesluse. Husk at absolutt alle som går inn i dyreholdet ditt må bruke denne. Tenk også nøye over hvem du slipper inn til dyrene dine. Mattilsynet anbefaler at du holder antall besøkende på et absolutt minimum.

Går du på jakt og driver med fjørfe? Da kan du dra smitte fra ville fugler inn til dyrene dine.  Mattilsynet anbefaler at folk som håndterer ville fugler, ikke går inn i dyrehold med fjørfe.

Husk at eventuell smitte i ditt dyrehold ikke bare vil få konsekvenser for deg og dyrene dine, men alle som har dyrehold med fjørfe i en omkrets på 10 km rundt dyreholdet ditt.

Varsle Mattilsynet ved mistanke om smitte

Alle må varsle Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på Newcastlesyke. Symptomer kan være fjørfe som

  • dør plutselig
  • legger færre egg enn vanlig
  • har forandringer i eggeskallkvalitet, inklusive egg uten skall.
  • spiser og drikker mindre enn vanlig
  • har diaré
  • har generell endring av adferd i flokken

NB! Symptomene på Newcastlesyke varierer sterkt avhengig av hvilken virusstamme dyrene er smittet med. Sykdommen arter seg forskjellig avhengig av art, alder og immunstatus hos fjørfe som rammes. Newcastlesyke kan variere fra akutt forløp med høy dødelighet, til et sykdomsforløp med få eller ingen symptomer.

I de seneste utbruddene av Newcastlesyke i Sverige, har det hos verpehøns vært et kraftig dropp i eggproduksjonen, nedgang i fôropptak og forhøyet antall egg uten skall og egg med forandringer i eggeskallkvalitet. Dyrene har ikke vist andre kliniske tegn på sykdom.

Dersom du driver med slaktekylling må du som produsent være oppmerksom på følgende hos dyrene dine: nedgang i fôropptak, nedsatt tilvekst, endringer i adferd, symptomer fra luftveiene (snue, hoste), diaré og fjørfe som dør plutselig.

Ved mistanke, kontakt det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00